lib360

lib360

V2EX 第 108744 号会员,加入于 2015-04-02 15:24:49 +08:00
工作很少收货成就感,一直郁郁寡欢,渐渐失去激情
随想  •  lib360  •  2019-07-23 11:25:06 AM  •  最后回复来自 ren2881971
13
月入 6000-9000¥的 app 转让掉可以卖多少钱?
问与答  •  lib360  •  2019-03-28 21:26:39 PM  •  最后回复来自 lib360
27
网上找外包怎么签合同?如何保证双方利益?
问与答  •  lib360  •  2019-03-20 20:20:47 PM  •  最后回复来自 mzlzero
1
同想转行,想开个早餐店,有走过此路的么
问与答  •  lib360  •  2018-10-11 10:44:11 AM  •  最后回复来自 wbrobot
3
在公司没有发展的表现有哪些?该走人的信号有哪些?
问与答  •  lib360  •  2016-07-08 22:36:19 PM  •  最后回复来自 XianZaiZhuCe
3
关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1017 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 15ms · UTC 22:11 · PVG 06:11 · LAX 15:11 · JFK 18:11
♥ Do have faith in what you're doing.