zhoujianqingz

zhoujianqingz

🏢  某职高 / 计算机教师
V2EX 第 105377 号会员,加入于 2015-03-18 18:49:41 +08:00
7 G 4 S 44 B
各位大佬,请问下, mac mini 2012 款的 388 能两条 16G 内存组 32G 吗?
 •  1   
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2020-07-22 15:24:58 PM  •  最后回复来自 lengyuqu
  10
  在 potatso 中怎么屏蔽 V2EX 的下面的广告啊?
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2016-06-27 11:46:28 AM  •  最后回复来自 techme
  10
  potatso 怎么才一会不见,从 30 涨到 40 了?有这么好吗?
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2016-04-06 11:05:39 AM  •  最后回复来自 dongming83
  6
  问下 PD 的优惠套装 怎么买最便宜,谢谢
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2016-03-17 12:01:10 PM  •  最后回复来自 cuikangyuan
  6
  iPad itunes U 怎么添加中文字幕。
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2016-01-06 20:29:43 PM
  请教一个关于在苏州学厨师的问题。
  问与答  •  zhoujianqingz  •  2015-10-05 20:36:27 PM  •  最后回复来自 zhoujianqingz
  2
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2483 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 11:36 · PVG 19:36 · LAX 03:36 · JFK 06:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.