V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
findbrick
V2EX  ›  外包

[寻找团队接活] 区块链交易所整体外包

 •  
 •   findbrick · 2017-12-25 18:10:57 +08:00 · 721 次点击
  这是一个创建于 1608 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最好是之前倒闭的区块链交易平台的开发团队。 如果合适可以采取收购的方式。 当然也欢迎区块链相关开发,也可以提供私活。 具体需求和价格可以加微信讨论组。 非相关不欢迎, 谢谢 http://wx4.sinaimg.cn/mw690/8f59094agy1fmt6cj2i6wj20ku112wik.jpg

  7 条回复    2018-01-16 14:58:53 +08:00
  findbrick
      1
  findbrick  
  OP
     2017-12-25 19:08:07 +08:00 via iPhone
  区块链相关开发都需要 谢谢
  tommydong
      2
  tommydong  
     2017-12-26 09:59:30 +08:00
  你好歹说下你司的薪资福利啊
  xdcompute
      3
  xdcompute  
     2017-12-26 12:00:31 +08:00
  区块链都想外包,想啥呢。
  findbrick
      4
  findbrick  
  OP
     2017-12-26 12:28:07 +08:00 via iPhone
  @tommydong 最好是整个团队 外包或者收购方式 资金可谈
  findbrick
      5
  findbrick  
  OP
     2017-12-26 12:29:10 +08:00 via iPhone
  @xdcompute 也可以收购
  dk647
      6
  dk647  
     2018-01-14 15:25:22 +08:00
  我写过区块链交易平台,但是你的二维码已经扫不了了。
  xueyangkk
      7
  xueyangkk  
     2018-01-16 14:58:53 +08:00
  二维码失败了 。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2607 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 13:01 · PVG 21:01 · LAX 06:01 · JFK 09:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.