V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Zseventh
V2EX  ›  二手交易

科赋炎龙 8g×2 3200 灯条, CJR

 •  
 •   Zseventh · 2020-06-18 17:53:44 +08:00 via iPhone · 332 次点击
  这是一个创建于 707 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  迫于换 16g×2,出套科赋炎龙 8g×2 灯条,3200CJR,我主板上稳超 3600,再高没有试过,购于去年 9 月,暂定 500,有老哥要吗
  第 1 条附言  ·  2020-06-18 22:08:47 +08:00
  已出
  7 条回复    2020-06-19 00:48:23 +08:00
  huyinjie
      1
  huyinjie  
     2020-06-18 18:58:02 +08:00
  借楼 350 出芝奇普条 8G x2 2666
  EasyProgramming
      2
  EasyProgramming  
     2020-06-18 19:16:45 +08:00
  @huyinjie 有意 +V z913734187
  NICEMN
      3
  NICEMN  
     2020-06-18 20:19:17 +08:00
  再用炎龙双通道,这个条子不错,虽然没超过频
  JerningChan
      4
  JerningChan  
     2020-06-18 22:20:39 +08:00
  @huyinjie 芝奇普条是哪种啊?
  huyinjie
      5
  huyinjie  
     2020-06-18 22:39:03 +08:00
  @JerningChan #4 就是没马甲的 C19
  JerningChan
      6
  JerningChan  
     2020-06-19 00:27:54 +08:00
  @huyinjie 哦,其实话说,这个买 x2 的 2 套组 4 通道,会不会不够 x4 的套条 稳定啊?
  huyinjie
      7
  huyinjie  
     2020-06-19 00:48:23 +08:00 via iPhone
  @JerningChan 没听明白你说的啥意思……
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1137 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 19:43 · PVG 03:43 · LAX 12:43 · JFK 15:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.