V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
youzi0516
V2EX  ›  二手交易

迫于生活 出 2020 iPad pro 11 寸 128gWIFI 版 带二代笔

  •  
  •   youzi0516 · 326 天前 · 692 次点击
    这是一个创建于 326 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    成色 95 新 已经过保了 绿色软件 WXU1NjQ3OTM1Njc=
    base64

    8 条回复    2021-09-24 08:43:51 +08:00
    qyning
        1
    qyning  
       326 天前
    没价格
    youzi0516
        2
    youzi0516  
    OP
       326 天前
    vx
    youzi0516
        3
    youzi0516  
    OP
       326 天前
    天津可面交
    WollensZhang
        4
    WollensZhang  
       326 天前
    礼貌问价
    youzi0516
        5
    youzi0516  
    OP
       326 天前
    4.0€L0WSXqxrz8D€ https://m.tb.cn/h.fW4wDLk 我在闲鱼发布了 [ipad pro 11 寸 2020 款带 2 代笔 128g wif]
    tanjiehong
        6
    tanjiehong  
       326 天前 via iPhone
    帮看了 4888,
    samsa89
        7
    samsa89  
       326 天前
    二代笔多少出
    V2SuperUser
        8
    V2SuperUser  
       326 天前
    不要笔多少出
    关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4465 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 06:23 · PVG 14:23 · LAX 23:23 · JFK 02:23
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.