V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
MacDows
V2EX  ›  二手交易

出两根海盗船灯条 32g 3600mhz 套条

 •  
 •   MacDows · 89 天前 via Android · 749 次点击
  这是一个创建于 89 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  不知道多少钱啊?各位报个价?
  14 条回复    2022-06-09 21:34:39 +08:00
  Suigintou
      1
  Suigintou  
     89 天前 via iPhone
  800 ?不清楚市场,瞎说的。
  MacDows
      2
  MacDows  
  OP
     89 天前 via Android
  @Suigintou 一根吗?
  MacDows
      3
  MacDows  
  OP
     89 天前 via Android
  大哥们,我诚心出
  报个价吧
  bjfane
      4
  bjfane  
     89 天前
  想出明盘比较好出
  dabaibai
      5
  dabaibai  
     89 天前
  750 排队
  MacDows
      6
  MacDows  
  OP
     89 天前 via Android
  @dabaibai 一根还是两根?
  一根是 32g
  x86
      7
  x86  
     89 天前
  前不久我卖的,1350 ,2 根 32g 海盗船 3600 灯条
  ashtoash
      8
  ashtoash  
     88 天前 via Android
  楼上这个价的话有意
  MacDows
      9
  MacDows  
  OP
     71 天前 via Android
  @ashtoash
  @dabaibai 1399 两根要不
  @Suigintou
  ashtoash
      10
  ashtoash  
     70 天前 via Android
  @MacDows 你的是新的?
  MacDows
      11
  MacDows  
  OP
     70 天前 via Android
  @ashtoash 已经没了
  ashtoash
      12
  ashtoash  
     70 天前 via Android
  @MacDows 好的
  Suigintou
      13
  Suigintou  
     70 天前 via iPhone
  @MacDows 原来你这是单根 32G ?还是两根一起 32G ?
  MacDows
      14
  MacDows  
  OP
     70 天前 via Android
  @Suigintou 单个 32 ,一共 64 ,价格是一共 1399
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1108 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 20:50 · PVG 04:50 · LAX 13:50 · JFK 16:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.