V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
heylogo
V2EX  ›  二手交易

拼多多百亿补贴和淘宝百亿补贴各抢到一个 iPhone13+128,自用一个,另一个有人收不?没人要我就退了

 •  
 •   heylogo · 2022-06-21 12:09:24 +08:00 via iPhone · 521 次点击
  这是一个创建于 465 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  SiuRayyy
      1
  SiuRayyy  
     2022-06-21 12:35:02 +08:00
  多少钱?
  heylogo
      2
  heylogo  
  OP
     2022-06-21 12:43:29 +08:00 via iPhone
  @SiuRayyy 4900 ?
  haorrs
      3
  haorrs  
     2022-06-21 13:11:06 +08:00
  你这个价格抢到的?你买的也太贵了。退了吧
  heylogo
      4
  heylogo  
  OP
     2022-06-21 14:14:09 +08:00 via iPhone
  @haorrs 肯定不是啦
  YYDjiangliu
      5
  YYDjiangliu  
     2022-06-21 16:40:17 +08:00
  明盘吧!
  iislong
      6
  iislong  
     2022-06-21 17:19:28 +08:00 via Android
  @heylogo 还在不
  heylogo
      7
  heylogo  
  OP
     2022-06-23 20:06:00 +08:00 via iPhone
  @iislong 还在的,需要吗?
  @YYDjiangliu 4900 ,顺丰包邮

  拼多多寄给我,我只拆开快递看手机外包装,不拆封,原封不动寄给你,我会全程录视频
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   778 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 20:10 · PVG 04:10 · LAX 13:10 · JFK 16:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.