V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xiaowzp
V2EX  ›  二手交易

求购: 23.8 寸以上显示屏,最好带 HDMI 接口,带价来,坐标深圳

 •  
 •   xiaowzp · 341 天前 · 472 次点击
  这是一个创建于 341 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  10 条回复    2022-06-28 14:59:35 +08:00
  EVJohn
      1
  EVJohn  
     341 天前
  有台 LG 27UK650 ,过保¥1200 出,坐标深圳,环境湿度高于 80%会红边缘。
  muchenlou
      2
  muchenlou  
     341 天前
  500 cf39 27 寸
  底座有划痕
  后瑞地铁站
  没有箱子,原装充电线 HDMI 都有
  muchenlou
      3
  muchenlou  
     341 天前
  @muchenlou 三星 C27F390FHC 可以狗东搜一下
  xiaowzp
      5
  xiaowzp  
  OP
     341 天前
  @EVJohn 谢谢老哥,有一台 27 寸的,价格也超预算了
  xiaowzp
      6
  xiaowzp  
  OP
     341 天前
  @muchenlou 谢谢,曲面屏暂不考虑啦,感觉会用不习惯
  xiaowzp
      7
  xiaowzp  
  OP
     341 天前
  再补充下,理想尺寸 25 ,办公使用,曲面屏暂不考虑
  Unclev21x
      8
  Unclev21x  
     341 天前 via iPhone
  左边深圳,借楼同求 23.8 及以上尺寸显示器一台,非曲面屏。
  TiAmo998
      9
  TiAmo998  
     340 天前
  @bebop 还有包装吗?
  bebop
      10
  bebop  
     340 天前
  @TiAmo998 没有了。可以打车过来拿,500 出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2030 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 01:31 · PVG 09:31 · LAX 18:31 · JFK 21:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.