V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Helios5010
V2EX  ›  二手交易

hahasim 65 包邮

 •  
 •   Helios5010 · 112 天前 via Android · 1134 次点击
  这是一个创建于 112 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  人在香港,能带点 hahasim 回来,有需要留言
  9 条回复    2024-04-13 15:18:39 +08:00
  muhouse
      1
  muhouse  
     112 天前
  来呀 5b6u5L+h5Y+377yabXVob3VzZW5ldA==
  loop00
      2
  loop00  
     111 天前
  预定一个
  Helios5010
      3
  Helios5010  
  OP
     111 天前 via Android
  @loop00 卖没了,有需要等我下次去 hk 吧,可以先留个联系方式
  LeviDing
      4
  LeviDing  
     111 天前
  借楼 75 出 clubsim ,里面有 58 余额,20 块便利店优惠券。20 出 giffgaff
  https://www.v2ex.com/t/1001225#reply15
  loop00
      5
  loop00  
     110 天前
  @Helios5010 vx(base64)TDAwUE9P
  jiang24gdufs
      6
  jiang24gdufs  
     110 天前
  借楼同出 hahasim, 70 包邮, 主页 tg 联系
  people0000future
      7
  people0000future  
     98 天前 via iPhone
  预定一个,谢谢
  people0000future
      8
  people0000future  
     98 天前 via iPhone
  wx ( UGVvcGxlX0Z1dHVyZQ==)
  MrCedar
      9
  MrCedar  
     6 小时 10 分钟前
  现在还有吗,预定一个
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2818 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 13:28 · PVG 21:28 · LAX 06:28 · JFK 09:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.