V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
slove
V2EX  ›  二手交易

出个域名,明盘 200 元

 •  1
   
 •   slove · 114 天前 · 1116 次点击
  这是一个创建于 114 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  域名:null.hair
  到期日:2024 年 10 月 31 日
  域名商:namesilo.com
  续费:10$左右
  交易方式:现款,现款,现款
  今天刚建个工具站,手里域名太多,续费不起了,诚信交易
  电报:c2xvdmU=
  8 条回复    2023-12-31 15:12:35 +08:00
  shenyiyouge
      1
  shenyiyouge  
     114 天前 via Android
  不错,确实不错
  slove
      2
  slove  
  OP
     114 天前 via iPhone
  @shenyiyouge 感谢捧场
  wangqianqian
      3
  wangqianqian  
     114 天前
  这不是大佬论坛抽奖送的吗?
  lunatic5
      4
  lunatic5  
     114 天前 via Android
  借楼出:zhenxiang 点 net 。三位数出
  slove
      5
  slove  
  OP
     114 天前
  @wangqianqian 我花钱从坛友手里买的,买来不知道弄啥,挂个工具站,发点余热,反正慢慢出,看上的 tg 联系吧
  default
      6
  default  
     114 天前
  Null.hair 中文名 秃顶?
  slove
      7
  slove  
  OP
     114 天前 via iPhone
  @default 秃头,无发更好听
  stultulo
      8
  stultulo  
     113 天前
  @slove 叫“绝顶”也不错
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1234 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 18:02 · PVG 02:02 · LAX 11:02 · JFK 14:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.