V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tohi
V2EX  ›  二手交易

收 775 针 CPU 和 DDR2 800 2GB 内存条 2 根!!!

 •  
 •   tohi · 2014-04-18 13:34:34 +08:00 · 803 次点击
  这是一个创建于 3146 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有的请联系我.
  tohi AT QQ邮箱
  13 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  66CCFF
      1
  66CCFF  
     2014-04-18 15:09:16 +08:00 via Android
  我有3条ddr2 800 2g内存。70一条,两条130。不包。

  Cpu 这玩意便宜的很楼主淘宝买即可
  tohi
      2
  tohi  
  OP
     2014-04-18 19:48:52 +08:00
  @66CCFF 怎么联系?
  66CCFF
      3
  66CCFF  
     2014-04-18 20:11:17 +08:00
  @tohi 麻花疼 5*4#49*7# *=1 #=6
  tohi
      4
  tohi  
  OP
     2014-04-18 20:41:38 +08:00
  @66CCFF 加你了 没反应?! 5$#4$#4#@[email protected]!%[email protected]$6?
  66CCFF
      5
  66CCFF  
     2014-04-18 21:19:38 +08:00
  @tohi 妈呀你翻译错误了!
  * 要用 1 代替
  # 要用 6 代替
  caomeen
      6
  caomeen  
     2014-04-18 22:21:29 +08:00
  有个赛扬331,要的话免费送你,运费自付,山西发出,大概15左右。
  tohi
      7
  tohi  
  OP
     2014-04-18 23:07:45 +08:00
  @caomeen 求联系方式.好人~
  abbatuu
      8
  abbatuu  
     2014-04-19 00:27:50 +08:00
  @tohi 全新 DDR2 800 2GB 内存条 3 根 还有1根旧的 共计4根 kingmax的 要的话 100拿去 不包邮~

  比较悲催 内存买来想升级 结果主板被雷p了~
  ytzong
      9
  ytzong  
     2014-04-19 00:40:40 +08:00
  @abbatuu 我要了,ytzong7#gmail.com
  tohi
      10
  tohi  
  OP
     2014-04-19 00:50:39 +08:00
  @abbatuu 马上交易帅哥~ 联系我 QQ 1*7^6^6^6^3^0^6*3*9
  tohi
      11
  tohi  
  OP
     2014-04-19 00:51:22 +08:00
  @abbatuu 怎么联系??
  abbatuu
      12
  abbatuu  
     2014-04-20 00:03:52 +08:00
  @tohi 告知送货地址~
  Winny
      13
  Winny  
     2014-04-20 10:32:34 +08:00
  E2160
  楼主要的话出价吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4676 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 155ms · UTC 02:01 · PVG 10:01 · LAX 18:01 · JFK 21:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.