V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kimcool
V2EX  ›  免费赠送

送 google domain 邀请码

 •  
 •   kimcool · 2014-09-04 14:05:24 +08:00 · 539 次点击
  这是一个创建于 2811 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  可以邀请2个人。。

  给我留邮箱吧。
  14 条回复    2014-09-08 08:53:28 +08:00
  lucifer9
      1
  lucifer9  
     2014-09-04 14:08:08 +08:00
  jixiang2627
      2
  jixiang2627  
     2014-09-04 14:11:16 +08:00
  laoxucool#gmail.com

  谢谢!!
  kimcool
      3
  kimcool  
  OP
     2014-09-04 15:16:04 +08:00   ❤️ 1
  pljhonglu
      4
  pljhonglu  
     2014-09-04 17:16:38 +08:00
  pljhonglu#126.com

  谢谢啦~
  that
      5
  that  
     2014-09-05 08:30:15 +08:00
  shenlanwangwang#gmail.com
  谢谢
  kimcool
      6
  kimcool  
  OP
     2014-09-05 09:40:08 +08:00
  @pljhonglu
  @that

  2个都发完了。。可以找上面的人要,每个人可邀请2人
  whuwxl
      7
  whuwxl  
     2014-09-05 10:26:16 +08:00
  又是接力么?
  whuwxl#gmail.com
  感谢!
  dallaslu
      8
  dallaslu  
     2014-09-05 11:58:26 +08:00
  @that 已向贵箱发邮件,望邀请 :)
  netesheng
      9
  netesheng  
     2014-09-05 18:51:58 +08:00 via Android
  @pljhonglu 求邀请 netesheng#gmail.com
  raecoo
      10
  raecoo  
     2014-09-05 20:25:47 +08:00
  @dallaslu 还有? raecoo#gmail.com, 多谢
  yellowstar
      11
  yellowstar  
     2014-09-06 06:16:27 +08:00
  @raecoo 接力? yellowstar520#gmail 求邀请,感谢~
  FradSer
      12
  FradSer  
     2014-09-06 16:58:14 +08:00
  fradser#gmail.com 求接力
  @yellowstar
  yellowstar
      13
  yellowstar  
     2014-09-07 09:22:04 +08:00
  @FradSer 没人邀请我呀 :(
  raecoo
      14
  raecoo  
     2014-09-08 08:53:28 +08:00
  @yellowstar 我还没接上呢 :)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3449 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 249ms · UTC 04:13 · PVG 12:13 · LAX 21:13 · JFK 00:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.