V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
coolzjy
V2EX  ›  二手交易

两个全新的亿觅萨摩移动电源

 •  
 •   coolzjy · 2014-11-06 18:24:01 +08:00 · 277 次点击
  这是一个创建于 2792 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  带底座的
  详情请查看天猫官方链接: http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.111.eafATW&id=39159544970&abbucket=18
  110包邮
  6 条回复    2014-11-08 18:08:00 +08:00
  akn8
      1
  akn8  
     2014-11-07 09:54:27 +08:00
  怎么联系?
  coolzjy
      2
  coolzjy  
  OP
     2014-11-07 10:05:07 +08:00
  akn8
      3
  akn8  
     2014-11-08 11:10:11 +08:00 via Android
  @coolzjy 什么时候发货呢?
  coolzjy
      4
  coolzjy  
  OP
     2014-11-08 12:22:11 +08:00
  @akn8 当天发
  akn8
      5
  akn8  
     2014-11-08 17:20:15 +08:00 via Android
  @coolzjy 我昨天已经拍了啊,没物流更新?
  coolzjy
      6
  coolzjy  
  OP
     2014-11-08 18:07:59 +08:00
  @akn8 实在不好意思昨天下午没有注意淘宝,东西是今天才发出去的,抱歉
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4092 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 07:58 · PVG 15:58 · LAX 00:58 · JFK 03:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.