V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tmacshuai
V2EX  ›  二手交易

出售全新 CleanMyMac 3 Single License 一枚

 •  
 •   tmacshuai · 2015-04-08 07:55:08 +08:00 · 578 次点击
  这是一个创建于 2736 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  昨天购买了一枚。一觉醒来,官方又发了一枚来,故出售。40RMB

  有意联系:tmacshuai #gmail

  http://ww1.sinaimg.cn/large/693ea461jw1eqxtvi7ibvj216c07k40m.jpg

  13 条回复    2015-04-09 13:19:47 +08:00
  tianshilei1992
      1
  tianshilei1992  
     2015-04-08 08:08:11 +08:00
  是不是提交 Bug 赠送的……
  tmacshuai
      2
  tmacshuai  
  OP
     2015-04-08 08:47:46 +08:00 via iPhone
  已出
  loniper
      3
  loniper  
     2015-04-08 08:51:59 +08:00
  有意,已邮件LZ
  xileihi007
      4
  xileihi007  
     2015-04-08 09:52:43 +08:00
  马丹,买的2的正版,3又要付费,好像国外的软件都好这么干
  hging
      5
  hging  
     2015-04-08 10:39:22 +08:00
  @xileihi007 昨天我老大差点一不小心买了2. 还好我瞄到了. 哈哈. 然后我俩一人入了个3
  v1
      6
  v1  
     2015-04-08 14:13:01 +08:00
  刚买完就看到这帖子了 哈哈哈
  loniper
      7
  loniper  
     2015-04-08 15:09:56 +08:00
  还好,升级也是这价格,自己买了
  drw2w
      8
  drw2w  
     2015-04-08 16:08:35 +08:00
  为什么我这里看到的升级费用是1990日币?你们都是50元升级?
  yellow
      9
  yellow  
     2015-04-08 16:52:47 +08:00
  荔枝 45 一枚,刚刚买了一枚
  zjuster
      10
  zjuster  
     2015-04-08 16:56:12 +08:00
  升级费用20刀?怎么看到50元?
  tmacshuai
      11
  tmacshuai  
  OP
     2015-04-08 19:45:58 +08:00
  @drw2w
  @zjuster

  是不是挂了梯子?
  drw2w
      12
  drw2w  
     2015-04-09 07:49:43 +08:00
  @tmacshuai 我在日本
  tmacshuai
      13
  tmacshuai  
  OP
     2015-04-09 13:19:47 +08:00
  @drw2w 那就挂梯子翻回国 😄
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1932 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 04:28 · PVG 12:28 · LAX 21:28 · JFK 00:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.