V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
liuchen9586
V2EX  ›  VPS

Krypt 美西与中国对接设备维护之后,居然开始走 CN2 线路了

 •  
 •   liuchen9586 · 2015-04-27 21:53:51 +08:00 · 469 次点击
  这是一个创建于 2666 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。


  上次维护后,现在美西Krypt,电信访问居然开始走CN2线路(我没测试联通和移动
  晚上看ytb完全不卡,真的很爽…
  图中可以看出,出国的那一跳是从59.43.x.x出去的,晚上从我微软Azure上海机房访问我服务器上的一个视频文件,速度居然能达到6.8MB/s,是202.97.x.x根本比不了的。
  6 条回复    2015-05-15 00:07:24 +08:00
  yexm0
      1
  yexm0  
     2015-04-27 21:59:07 +08:00
  liuchen9586
      2
  liuchen9586  
  OP
     2015-04-27 22:06:01 +08:00
  @yexm0 我有说过出国那一跳是从CN2出去的
  Yamade
      3
  Yamade  
     2015-04-27 22:11:23 +08:00
  在用了.还是卡.
  hpowen
      4
  hpowen  
     2015-04-27 22:50:42 +08:00
  5.|-- 202.97.27.34 60.0% 10 9.8 11.8 9.8 14.0 1.7
  6.|-- 202.97.84.5 0.0% 10 16.0 19.4 10.8 75.0 19.6
  7.|-- 202.97.33.18 10.0% 10 120.1 120.4 115.9 123.3 2.7
  8.|-- 202.97.33.54 50.0% 10 118.2 121.8 118.2 124.1 2.2
  9.|-- 202.97.52.178 10.0% 10 356.9 354.0 349.2 357.3 2.4
  10.|-- 202.97.90.154 20.0% 10 345.5 342.6 338.7 345.7 2.6
  11.|-- 218.30.53.10 10.0% 10 267.4 257.8 252.4 267.4 5.4
  12.|-- 184.164.196.162 10.0% 10 252.1 256.5 252.0 270.1 5.5
  13.|-- vlan44.vhr01.lax10.vpls.n 20.0% 10 260.7 255.9 243.7 265.0 7.7


  依旧。不给力
  cquzc
      5
  cquzc  
     2015-04-27 23:26:46 +08:00
  请问这是什么软件?
  npcsky
      6
  npcsky  
     2015-05-15 00:07:24 +08:00   ❤️ 1
  @cquzc WinMTR
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1167 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 18:34 · PVG 02:34 · LAX 11:34 · JFK 14:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.