V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
LINEX
V2EX  ›  VPS

云服务器哪个好

 •  
 •   LINEX · 2015-09-06 09:25:53 +08:00 · 476 次点击
  这是一个创建于 2484 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近阿里的那个服务器事故,让我不敢用阿里的云服务器了。
  请问还有那家公司的云服务器比较靠谱?还是坚持阿里的服务器?

  8 条回复    2015-09-07 08:20:48 +08:00
  Counter
      1
  Counter  
     2015-09-06 09:28:18 +08:00
  aws, azure
  ianisme
      2
  ianisme  
     2015-09-06 09:31:16 +08:00
  亚马逊的
  aftereclipse
      3
  aftereclipse  
     2015-09-06 09:32:02 +08:00
  阿里的云服务器不错, aws 云服务不错
  canglaoshi
      4
  canglaoshi  
     2015-09-06 09:37:20 +08:00 via Android
  看来还是微软靠谱。
  LINEX
      5
  LINEX  
  OP
     2015-09-06 10:05:21 +08:00
  @aftereclipse aws 价格和阿里云比起来怎么样,贵不贵啊
  aftereclipse
      6
  aftereclipse  
     2015-09-06 11:15:02 +08:00
  @LINEX 资费方面没比较过,稳定性方面 AWS 更好
  mimosa
      7
  mimosa  
     2015-09-06 20:11:25 +08:00 via Android
  QingCloud (青云)
  x615
      8
  x615  
     2015-09-07 08:20:48 +08:00
  是阿里云的服务器,不是阿里的云服务器
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2448 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 02:38 · PVG 10:38 · LAX 19:38 · JFK 22:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.