V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiangchen2011
V2EX  ›  免费赠送

求一张 JD 免运费券

 •  
 •   xiangchen2011 · 2016-09-02 13:50:59 +08:00 · 448 次点击
  这是一个创建于 2349 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2016-09-05 11:10:35 +08:00
  hwuion
      1
  hwuion  
     2016-09-02 13:57:19 +08:00
  每个月都几张没地方用啊 需要的话我帮你下单
  tunzao
      2
  tunzao  
     2016-09-02 14:04:38 +08:00
  每个月都几张没地方用啊 需要的话我帮你下单 too
  unknownservice
      3
  unknownservice  
     2016-09-02 14:41:06 +08:00
  每个月都几张没地方用啊 需要的话我帮你下单 +1
  1f9u4c9k1y0o0u1
      4
  1f9u4c9k1y0o0u1  
     2016-09-02 14:46:31 +08:00
  每个月都几张没地方用啊 需要的话你远程下单
  lygmqkl
      5
  lygmqkl  
     2016-09-02 15:10:54 +08:00
  我可以帮你下单 5w 以内的 ID
  littlepig123
      6
  littlepig123  
     2016-09-02 15:37:14 +08:00
  @hwuion
  @tunzao
  @unknownservice
  @1f9u4c9k1y0o0u1
  同求一张免邮券
  loveuqian
      7
  loveuqian  
     2016-09-02 17:59:09 +08:00
  @littlepig123
  账号是微信
  xiangchen2011
      8
  xiangchen2011  
  OP
     2016-09-02 18:07:01 +08:00
  @hwuion 榴莲啊,亲
  hwuion
      9
  hwuion  
     2016-09-02 18:21:25 +08:00 via Android
  还有六张免运费券 qq3539227001
  miniconmax
      10
  miniconmax  
     2016-09-03 09:04:59 +08:00 via iPhone
  每个月都几张没地方用啊 需要的话你远程下单
  ooTwToo
      11
  ooTwToo  
     2016-09-05 11:10:35 +08:00
  @hwuion 还有吗?我需要
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   5107 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 373ms · UTC 06:04 · PVG 14:04 · LAX 22:04 · JFK 01:04
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.