V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
bhaltair
V2EX  ›  二手交易

出一个 airpods 耳机

 •  
 •   bhaltair · 2018-05-22 18:36:50 +08:00 · 1038 次点击
  这是一个创建于 1598 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  上个月淘宝买的 箱说在 没发票 850 包邮出了 或者上海面交 微信 cWluc2hpbW9vbg==
  12 条回复    2018-05-23 15:48:51 +08:00
  qq29701
      1
  qq29701  
     2018-05-22 20:12:11 +08:00 via iPhone
  能上图看看吗?
  ycdjhh
      2
  ycdjhh  
     2018-05-22 22:48:28 +08:00 via iPhone
  今天刚 950 收到一个未拆封的,你怎么不早发
  zzee
      3
  zzee  
     2018-05-22 23:16:28 +08:00 via iPhone
  我也是有一个,考虑出
  shcolo
      4
  shcolo  
     2018-05-22 23:54:51 +08:00
  @zzee 什么时候买的?什么价钱?
  LiGG
      5
  LiGG  
     2018-05-23 08:48:14 +08:00
  排队
  zizifu
      6
  zizifu  
     2018-05-23 09:06:23 +08:00 via Android
  有个全新的没拆封的,谁要呢?
  LiGG
      7
  LiGG  
     2018-05-23 09:17:35 +08:00
  @zizifu 想要,联系方式?
  Lawlieti
      8
  Lawlieti  
     2018-05-23 09:50:09 +08:00
  上海收一个 , 求私聊
  leohuachao
      9
  leohuachao  
     2018-05-23 10:05:16 +08:00
  深圳收一个,排队
  bhaltair
      10
  bhaltair  
  OP
     2018-05-23 14:05:06 +08:00
  @Lawlieti 微信 cWluc2hpbW9vbg==
  Lawlieti
      11
  Lawlieti  
     2018-05-23 14:32:41 +08:00
  @bhaltair 微信名是:cWluc2hpbW9vbg==
  找不到也
  bhaltair
      12
  bhaltair  
  OP
     2018-05-23 15:48:51 +08:00
  @Lawlieti qinshimoon
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2280 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 03:29 · PVG 11:29 · LAX 20:29 · JFK 23:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.