V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
mrsatangel
V2EX  ›  二手交易

迫于换主板,出几根内存和 SSD

 •  
 •   mrsatangel · 2018-08-31 21:43:45 +08:00 · 848 次点击
  这是一个创建于 1856 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  DDR4 8G 2400MHz KVR24N17S8/8-SP 两根 420*2 到付
  DDR4 8G 2400MHz 骇客神条 一根 480 到付(这个比较新,6 月份去实习在 JD 自营买的)
  DDR3 8G 1600MHz KVR16N11/8-SP 一根 250 到付
  还有一个三星 750EVO 250G 的 SSD,300 包邮

  wx: echo "bXJzYXRhbmdlbAo=" | base64 -d
  tg: echo "aHR0cHM6Ly90Lm1lL1YwWTRHM1IK" | base64 -d
  第 1 条附言  ·  2018-09-02 10:49:54 +08:00
  DDR3 内存和 SSD 已出,继续出两根 DDR4 8G 内存,改成 420 一根包邮
  9 条回复    2018-09-02 10:52:47 +08:00
  wpaygp
      1
  wpaygp  
     2018-08-31 21:56:01 +08:00
  DDR3 8G 1600MHz KVR16N11/8-SP 是低压吗
  mrsatangel
      2
  mrsatangel  
  OP
     2018-08-31 22:14:36 +08:00
  @wpaygp #1 1.5V 的
  illl
      3
  illl  
     2018-09-01 00:27:59 +08:00 via iPhone
  ssd 有意
  Takagoz
      4
  Takagoz  
     2018-09-01 14:56:01 +08:00 via iPhone
  ddrl3 有意,能放鱼吗
  mrsatangel
      6
  mrsatangel  
  OP
     2018-09-01 21:42:50 +08:00
  这么快就凉了???顶顶
  Takagoz
      7
  Takagoz  
     2018-09-01 23:14:16 +08:00 via iPhone
  @mrsatangel 已拍,改价吧
  xileihi007
      8
  xileihi007  
     2018-09-02 08:22:13 +08:00 via iPhone
  内存这个价和去买新的差多少?接刀么
  mrsatangel
      9
  mrsatangel  
  OP
     2018-09-02 10:52:47 +08:00
  @xileihi007 #8 行情不是很懂啊咸鱼上面随便看了一下。要不都改成 400 ?两条以上包邮吧
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2061 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 12:54 · PVG 20:54 · LAX 05:54 · JFK 08:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.