V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
fyxtc
V2EX  ›  分享发现

刚瞅了下余额宝,年化只有 2.58%了。。。。

 •  
 •   fyxtc · 2018-11-02 14:16:50 +08:00 · 2975 次点击
  这是一个创建于 1175 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上个月看还有 2.9%呢,这一下降的。。。。房价也照这个速度降该多好

  15 条回复    2018-11-03 11:04:09 +08:00
  ax521
      1
  ax521  
     2018-11-02 14:20:35 +08:00 via Android
  房价还在涨
  ChenFanlin
      2
  ChenFanlin  
     2018-11-02 14:37:04 +08:00
  ..余额宝里换一支基金, 有个 2.9 左右吧..
  yongzhong
      3
  yongzhong  
     2018-11-02 14:44:25 +08:00
  买了房你就不会这么想了
  qfdk
      4
  qfdk  
     2018-11-02 14:49:38 +08:00 via iPhone
  @ChenFanlin 也可能是-2% 之前也算是被坑过
  vazo
      5
  vazo  
     2018-11-02 14:53:05 +08:00
  chniccs
      6
  chniccs  
     2018-11-02 14:53:26 +08:00
  6 月买的房,目前 0%,持平无收益。
  lincolnhuang
      7
  lincolnhuang  
     2018-11-02 14:53:37 +08:00
  房价按照这个速度在降,你手里的 RMB 价值也是按照这个速度在降的。。
  ZXIAOY
      8
  ZXIAOY  
     2018-11-02 14:55:05 +08:00
  招商银行那个还行。。朝朝盈,3 点多。也是秒转出的。
  l12ab
      9
  l12ab  
     2018-11-02 15:00:44 +08:00 via iPhone
  京东金融,银行+,有个 4.4 随时取的
  QQ2171775959
      10
  QQ2171775959  
     2018-11-02 15:25:27 +08:00
  今年金融都不行好吧。
  doudouwu
      11
  doudouwu  
     2018-11-02 15:37:19 +08:00
  然而房价已经在降了,比余额宝降的可要多
  gamexg
      12
  gamexg  
     2018-11-02 15:41:15 +08:00
  京东银行+吧,
  gamexg
      13
  gamexg  
     2018-11-02 15:42:13 +08:00
  @gamexg 里面有几个小银行的存款,利率 4%-5%。
  声称受存款保险保障。
  9998053
      14
  9998053  
     2018-11-02 15:51:43 +08:00
  这放水速度,,,乖乖,,,
  推荐一个电报经济群: https://t.me/joinchat/Ek2WJkug2U2oJuVKBtfZBQ
  akn8
      15
  akn8  
     2018-11-03 11:04:09 +08:00
  富民宝吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2841 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 11:31 · PVG 19:31 · LAX 03:31 · JFK 06:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.