V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
axzy
V2EX  ›  二手交易

询价笔记本内存 2G,笔记本内存 4G,附带想出

 •  
 •   axzy · 2019-03-03 16:27:25 +08:00 · 565 次点击
  这是一个创建于 1829 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  笔记本内存 2G 1333*1
  笔记本内存 4G 1600*1
  这两条内存打包多少钱出比较合适?
  附带想出,有没有人想打包要的?
  8 条回复    2019-03-05 09:03:23 +08:00
  DemonWolf
      1
  DemonWolf  
     2019-03-03 17:22:38 +08:00
  请问 4g 1600 是 ddr3 低压的吗?
  axzy
      2
  axzy  
  OP
     2019-03-03 17:29:38 +08:00
  @DemonWolf #1 你看图吧

  DemonWolf
      3
  DemonWolf  
     2019-03-03 17:45:01 +08:00
  @axzy 谢谢,不是低压的用不了
  axzy
      4
  axzy  
  OP
     2019-03-04 07:51:33 +08:00
  @DemonWolf #3 好的 没事
  qdpoboy
      5
  qdpoboy  
     2019-03-04 09:29:35 +08:00
  @axzy 4G 的多少出?
  axzy
      6
  axzy  
  OP
     2019-03-04 09:31:53 +08:00
  @qdpoboy #5 你说个价格?合适就出
  demoxu
      7
  demoxu  
     2019-03-04 23:01:31 +08:00 via Android
  大约 50 100,瞎说的,错了勿怪
  axzy
      8
  axzy  
  OP
     2019-03-05 09:03:23 +08:00
  @demoxu #7 嗯好的
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3001 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 14:36 · PVG 22:36 · LAX 06:36 · JFK 09:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.