V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
牛客网
zaqzaq0125
V2EX  ›  全球工单系统

[吐槽]MIUI 10.2 稳定版,息屏的防误碰模式没有了?

 •  
 •   zaqzaq0125 · 2019-04-15 08:43:43 +08:00 · 2865 次点击
  这是一个创建于 558 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  昨天更新完系统,总是在兜里掏出来就锁定手机好多秒。
  然后仔细观察了一下,没有防误碰模式了,小米脑子瓦特了?
  请问有兄弟有一样的情况吗?

  9 条回复    2019-04-15 10:16:06 +08:00
  syc6203027
      1
  syc6203027   2019-04-15 08:46:32 +08:00 via iPhone
  可以在 miui 里反馈一下… pm 会看的…
  dinghmcn
      2
  dinghmcn   2019-04-15 08:54:17 +08:00
  是的很坑,锁屏画报经常误触
  jasonyang9
      3
  jasonyang9   2019-04-15 09:05:59 +08:00
  哈哈,楼主上海人
  tigerstudent
      4
  tigerstudent   2019-04-15 09:06:21 +08:00 via Android
  我也是。。一模一样
  hflyf123
      5
  hflyf123   2019-04-15 09:07:18 +08:00   ❤️ 1
  小米 8 10.3.1.0,是有的。
  king2014
      6
  king2014   2019-04-15 09:08:30 +08:00   ❤️ 1
  我是最新稳定版看了下还在

  zaqzaq0125
      7
  zaqzaq0125   2019-04-15 09:10:55 +08:00
  @hflyf123 可能我需要开发版
  zaqzaq0125
      8
  zaqzaq0125   2019-04-15 09:13:23 +08:00
  @king2014 我是米酒你是哪个。。
  zaqxsw123nm
      9
  zaqxsw123nm   2019-04-15 10:16:06 +08:00
  10.3.1。。2s 没找到那个选项。。反正不用那个画报。。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2653 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 03:50 · PVG 11:50 · LAX 20:50 · JFK 23:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.