V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ming7435
V2EX  ›  优惠信息

已拆封未通电版 FX K2T 有人收吗?

 •  
 •   ming7435 · 2019-04-23 16:15:06 +08:00 · 2264 次点击
  这是一个创建于 640 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  100 不包邮,在北京的可以自取

  10 条回复    2019-04-23 18:44:22 +08:00
  nodwang
      1
  nodwang   2019-04-23 16:44:55 +08:00
  是路由器么?曾经在拼夕夕领券五十多买过一个,你这真的贵了,不过我拆过这路由器感觉值 100,让 fx 玩砸了
  ming7435
      2
  ming7435   2019-04-23 16:52:09 +08:00
  @nodwang 提起 FX 心都在滴血啊
  nodwang
      3
  nodwang   2019-04-23 16:54:35 +08:00
  @ming7435 么慌,他也割了我的肉,我也占了他的便宜,总体来说平了,常在河边走哪有不湿鞋.
  slamDunkLINk
      4
  slamDunkLINk   2019-04-23 16:59:03 +08:00
  在北京哪个区?
  ming7435
      5
  ming7435   2019-04-23 17:13:43 +08:00
  @slamDunkLINk 丰台科技园这边
  christ36
      6
  christ36   2019-04-23 18:11:32 +08:00
  搭车出 K2 成色新箱全
  nodwang
      7
  nodwang   2019-04-23 18:25:13 +08:00 via Android
  @christ36 咸鱼有收的,或者去电子论坛发成交概率大,v2 搞这个的还是少
  christ36
      8
  christ36   2019-04-23 18:27:48 +08:00
  @nodwang 请问有啥论坛推荐啊
  nodwang
      9
  nodwang   2019-04-23 18:39:18 +08:00 via Android
  @christ36 电子发烧友,21ic,与非网太多了最后有个数码之家里面业余的多
  christ36
      10
  christ36   2019-04-23 18:44:22 +08:00
  @nodwang 感谢
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2645 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 02:05 · PVG 10:05 · LAX 18:05 · JFK 21:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.