V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
um1ng
V2EX  ›  求职

4 年左右的前端,求一份合适的工作,比较喜欢可视化和 GIS 方向,希望能在未来专注于这个方向。

 •  
 •   um1ng · 2019-08-23 13:04:57 +08:00 · 3537 次点击
  这是一个创建于 1789 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  • shorturl.at/BNX59 这是我的简历,欢迎大佬们拍打
  • 目前在成都还在职中,可以考虑去别的城市的工作
  • 我个人也能接受远程的工作方式,比较自律,也有比较强的解决问题和沟通的能力
  • wx: MTg1MTU5OTkxOTA=
  第 1 条附言  ·  2019-08-23 15:34:43 +08:00
  第 2 条附言  ·  2019-09-16 17:44:49 +08:00
  已下海
  10 条回复    2019-09-16 17:30:44 +08:00
  maichael
      1
  maichael  
     2019-08-23 13:43:11 +08:00
  简历打不开
  horizon
      2
  horizon  
     2019-08-23 13:57:11 +08:00
  vicky666
      3
  vicky666  
     2019-08-23 15:23:07 +08:00
  base 北京,有前端坑,可以发简历聊聊: [email protected]
  um1ng
      4
  um1ng  
  OP
     2019-08-23 15:35:13 +08:00
  @maichael 估计是短链接被墙了,请看我的附言
  somkanel
      5
  somkanel  
     2019-08-23 15:43:32 +08:00
  一起工作玩耍过,楼主靠谱,支持个
  nicing
      6
  nicing  
     2019-08-24 00:18:32 +08:00   ❤️ 1
  推荐下朋友公司,很多 GIS 相关的项目,很靠谱: https://www.v2ex.com/t/594114
  Dacred
      7
  Dacred  
     2019-08-24 09:46:22 +08:00 via Android
  考虑来杭州吗?
  um1ng
      8
  um1ng  
  OP
     2019-08-24 14:05:13 +08:00
  @nicing 这个我面过了,没有通过
  kajweb
      9
  kajweb  
     2019-08-29 03:56:17 +08:00
  有个问题,您这份简历怎么写到 A4 上面
  karafang
      10
  karafang  
     2019-09-16 17:30:44 +08:00
  你好 还在看工作吗? 加你微信了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1110 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 18:56 · PVG 02:56 · LAX 11:56 · JFK 14:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.