V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Livin1991
V2EX  ›  二手交易

平安新用户 beatsx 开车啦

 •  
 •   Livin1991 · 2019-09-05 20:35:06 +08:00 via Android · 303 次点击
  这是一个创建于 1033 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  发个车 还差两位 需要确定当地有平安行而且确定参加这个活动的才来占位哈 谢谢

  wx:MTkxMDQxMjE1

  8 条回复    2019-09-06 11:18:29 +08:00
  hu5481468
      1
  hu5481468  
     2019-09-05 20:36:37 +08:00 via iPhone
  还要人
  hu5481468
      2
  hu5481468  
     2019-09-05 20:36:54 +08:00 via iPhone
  devsoxxxx
      3
  devsoxxxx  
     2019-09-05 20:40:28 +08:00
  @hu5481468 新车 wx:YXNsYXJ0
  Antidictator
      4
  Antidictator  
     2019-09-05 21:15:21 +08:00
  @hu5481468 https://www.v2ex.com/t/598346#reply0 可以看看我的。楼主优先
  mswlander
      5
  mswlander  
     2019-09-05 21:25:39 +08:00 via Android
  @Antidictator 建洲 你坏坏
  Antidictator
      6
  Antidictator  
     2019-09-05 21:26:43 +08:00
  scorn
      7
  scorn  
     2019-09-06 08:57:43 +08:00 via iPhone
  借个楼 还差 2 人
  vx:thrw111
  楼主优先
  scorn
      8
  scorn  
     2019-09-06 11:18:29 +08:00 via iPhone
  现在满了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3954 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 01:22 · PVG 09:22 · LAX 18:22 · JFK 21:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.