V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 在不同节点下发布内容相同的主题这种行为不科学
linmax97
V2EX  ›  酷工作

找[vue]-H5-前端-小伙伴(深圳) -可远程

 •  
 •   linmax97 · 2019-10-17 10:58:13 +08:00 · 3362 次点击
  这是一个创建于 992 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  hello guys 目前在有一个简单的网站(我是后端开发)

  需要找一个前端小伙伴 -在深圳地区

  时间,2 个礼拜, 费用 8000 项目完成后奖励

  求推荐

  第 1 条附言  ·  2019-10-17 16:55:53 +08:00
  TG
  KzEgMzE1IDYyMyAwOTA5ICxwZ2x4
  mlxj
      1
  mlxj  
     2019-10-17 11:07:26 +08:00
  我呀大兄弟稳稳的
  egdaeyn
      2
  egdaeyn  
     2019-10-17 11:11:07 +08:00
  vue 贼熟悉
  max1024
      3
  max1024  
     2019-10-17 11:19:53 +08:00
  微信:MTU5MjgwNjUwMTM=
  以上请用 base64 解码,https://base64.us/
  z739778
      4
  z739778  
     2019-10-17 11:23:10 +08:00
  Z28yNjg4
  leekoho
      5
  leekoho  
     2019-10-17 11:40:31 +08:00
  bGVla29obzk1
  cxzweb
      6
  cxzweb  
     2019-10-17 11:42:21 +08:00
  v:cxz520299666
  c12
      7
  c12  
     2019-10-17 11:48:17 +08:00
  全职大前端接单:c3Bpcml0Y2xlYW5saW5lcw==
  v2lily
      8
  v2lily  
     2019-10-17 11:52:05 +08:00
  微信:cGhvZW5peF9jaHVuZw==
  dengmmyy123
      9
  dengmmyy123  
     2019-10-17 12:26:19 +08:00
  wx:RE1ZXzEyMzQ1Njc4OQ==
  tonytonychopper
      10
  tonytonychopper  
     2019-10-17 12:53:02 +08:00 via Android
  vx: GG13058145433
  Colorful
      11
  Colorful  
     2019-10-17 13:06:14 +08:00
  5 年前端,会 php 和 python,微信:MzI4NjI0OTE1
  yanhua
      12
  yanhua  
     2019-10-17 13:14:54 +08:00 via Android
  3 年前端,有大型 vue 项目经验。
  wx: UVlIMTI4Mjc3ODQ5OQ==
  hhhfffhhh
      13
  hhhfffhhh  
     2019-10-17 13:14:55 +08:00
  怎么联系?
  whypool
      14
  whypool  
     2019-10-17 13:37:29 +08:00
  怎么联系
  NMmmm
      15
  NMmmm  
     2019-10-17 14:42:08 +08:00
  v:Tk1fLXp6 南山可面基
  hopboy
      16
  hopboy  
     2019-10-17 15:23:37 +08:00
  马克一下,前端在这里集合了!
  Tmier
      17
  Tmier  
     2019-10-17 15:40:15 +08:00
  我的天,一下子炸出这么多...............有点慌
  PinkLadyMage
      18
  PinkLadyMage  
     2019-10-17 15:51:23 +08:00
  加我 QQ 563632216
  linmax97
      19
  linmax97  
  OP
     2019-10-17 16:50:49 +08:00
  @mlxj
  @max1024 在深圳不, 大兄弟
  linmax97
      20
  linmax97  
  OP
     2019-10-17 16:53:01 +08:00
  @NMmmm KzEgMzE1IDYyMyAwOTA5ICxwZ2x4 加我 tg
  linmax97
      21
  linmax97  
  OP
     2019-10-17 16:53:19 +08:00
  @Colorful KzEgMzE1IDYyMyAwOTA5ICxwZ2x4 加我 tg
  max1024
      22
  max1024  
     2019-10-17 16:57:02 +08:00
  @linmax97 没在深圳可以吗?有远程工作经验,沟通不成问题
  mlxj
      23
  mlxj  
     2019-10-17 17:12:38 +08:00
  @linmax97 在杭州
  tonytonychopper
      24
  tonytonychopper  
     2019-10-17 17:45:50 +08:00
  @linmax97 MjEzNjcwNzAxNCB0b255IGNoZW4= 在深圳,可以加我 tg
  cgygd
      25
  cgygd  
     2019-10-17 20:37:54 +08:00
  这么多。。。竞争有点激烈
  humor66
      26
  humor66  
     2019-10-17 21:18:07 +08:00
  僧多粥好少
  9ki
      27
  9ki  
     2019-10-18 00:26:00 +08:00
  @linmax97 楼主 tg 不是 +86, +86 是不能直接联系楼主的, 如果还在找楼主加下我 wx: a2lraTEyMDYwMA==
  liuy1994g
      28
  liuy1994g  
     2019-10-18 01:56:26 +08:00 via Android
  这么多人,我还是算了吧
  lyujunwei
      29
  lyujunwei  
     2019-10-18 10:27:13 +08:00
  可惜在上海
  linmax97
      30
  linmax97  
  OP
     2019-10-18 12:26:54 +08:00
  @lyujunwei 加 tg
  TG
  KzEgMzE1IDYyMyAwOTA5ICxwZ2x4
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1106 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 21:49 · PVG 05:49 · LAX 14:49 · JFK 17:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.