V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
牛客网
yeyu123
V2EX  ›  全球工单系统

博客园翘翘了?

 •  
 •   yeyu123 · 298 天前 · 2024 次点击
  这是一个创建于 298 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2020-01-02 21:30:28 +08:00
  yeyu123
      1
  yeyu123   298 天前
  你们那也是 500 吗, 博客园要给我们一个什么惊喜
  ysicing
      2
  ysicing   297 天前 via iPhone
  今天好像很不稳定
  dot2017
      3
  dot2017   297 天前
  移动可以打开,就是慢……
  Wao
      4
  Wao   297 天前
  可以,联通,很顺畅
  sidneyWY
      5
  sidneyWY   297 天前
  ==。正常操作。都是小破站,没办法的呀。
  ylhawj
      6
  ylhawj   297 天前 via iPhone
  k8s 开船记-故障公告:自建 k8s 集群在阿里云上大翻船
  https://www.cnblogs.com/cmt/p/12132386.html
  zr8657
      7
  zr8657   297 天前
  博客园最近在换 k8s
  ydatong
      8
  ydatong   297 天前 via iPhone
  博客园 bug 真的太多了😅
  twl007
      9
  twl007   297 天前 via iPhone
  hnbcinfo
      10
  hnbcinfo   297 天前
  正常操作,自从博客园升级成 .net core 后,经常各种骚操作,有事没事就用自己的官方网站给广大 .net 开发小伙伴采坑,微软 .net core 只要发布新版本,博客园必定跟上。这才是行业良心,哈哈。
  wtks1
      11
  wtks1   297 天前 via Android
  重启能解决绝大部分奇异问题还真不是说说啊
  jacketma
      12
  jacketma   297 天前 via Android
  博客园这帮人技术不咋地,思想很激进。技术没消耗好都赶直接上生产。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3569 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 15ms · UTC 04:38 · PVG 12:38 · LAX 21:38 · JFK 00:38
  ♥ Do have faith in what you're doing.