V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
340244120w
V2EX  ›  AMD

linus 指定 6 个字

 •  
 •   340244120w · 324 天前 · 1702 次点击
  这是一个创建于 324 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2084 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 09:46 · PVG 17:46 · LAX 02:46 · JFK 05:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.