V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Gaychou
V2EX  ›  二手交易

收一个全新教育优惠 airpods2 代耳机

 •  1
   
 •   Gaychou · 2020-07-26 20:53:10 +08:00 · 677 次点击
  这是一个创建于 703 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  780 左右 不知道收的到吗

  12 条回复    2020-07-28 19:37:00 +08:00
  Johnoo
      1
  Johnoo  
     2020-07-26 22:51:46 +08:00
  788 刚收到朋友的,今天刚到手
  puras
      2
  puras  
     2020-07-27 11:01:57 +08:00
  同收,楼主优先,可以刻字更佳
  joker129
      3
  joker129  
     2020-07-27 12:09:01 +08:00
  同收,楼上各位优先
  Junzhou
      4
  Junzhou  
     2020-07-27 12:31:18 +08:00
  同收,楼上各位优先
  jie15879965
      5
  jie15879965  
     2020-07-27 13:18:43 +08:00
  今天刚到货,全新未拆封, 顺丰到付 800, 需要的联系 echo bHZ5b25namllCg== | base64 -d
  yueban5521
      6
  yueban5521  
     2020-07-27 17:15:26 +08:00
  怎么确定是正品呢,现在华强北的基本都可以以假乱真了
  nc4697
      7
  nc4697  
     2020-07-28 09:49:00 +08:00
  @yueban5521 #5 V2 的 应该不至于坑你
  jie15879965
      8
  jie15879965  
     2020-07-28 11:27:20 +08:00
  已出~~~~~
  Tenlp
      9
  Tenlp  
     2020-07-28 14:50:41 +08:00 via Android
  @yueban5521 重量,盒子样式之类还是有区别吧
  x233333
      10
  x233333  
     2020-07-28 16:40:37 +08:00
  后天到货直接转寄,800 顺丰到付出~提供电子发票需要的联系 VX b64:MTg1ODk5NjY2NTg=
  locy
      11
  locy  
     2020-07-28 18:11:47 +08:00
  我也出一个,800,下个礼拜到货转寄,VX:bG9vcGN5
  x233333
      12
  x233333  
     2020-07-28 19:37:00 +08:00 via iPhone
  已出楼下止步~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3268 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 05:18 · PVG 13:18 · LAX 22:18 · JFK 01:18
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.