V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
ChenKevin
V2EX  ›  PHP

PHP 混淆

 •  
 •   ChenKevin · 3 天前 · 1545 次点击
  1.刚接触 PHP,现公司有个项目需要混淆代码,如果可以加密下(主要混淆就好)
  2.先主流用什么方式呢?知道的小伙伴推荐个下
  3.公司经费有限,最好免费的,谢谢大家哈
  9 条回复    2020-09-17 13:46:11 +08:00
  raysonlu
      1
  raysonlu   3 天前
  zend guard
  ivanshaoaz
      2
  ivanshaoaz   3 天前
  ioncube
  zjsxwc
      3
  zjsxwc   3 天前
  开源的用用好了

  https://github.com/djunny/enphp
  moell
      4
  moell   3 天前
  Swoole Compiler
  haohappy
      5
  haohappy   3 天前
  polymerdg
      6
  polymerdg   3 天前
  beast
  lysS
      7
  lysS   3 天前
  混淆有啥用,不是能破的吗?
  lvjiefly
      8
  lvjiefly   2 天前
  @lysS 大部分加密都能破,至少可以增加破解成本吧
  involvements
      9
  involvements   2 天前
  https://z5encrypt.com/
  按次收费,可以试用下
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1133 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 19:27 · PVG 03:27 · LAX 12:27 · JFK 15:27
  ♥ Do have faith in what you're doing.