V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hing
V2EX  ›  二手交易

迫于闲鱼上架难,出 3805U 软路由, G4900T CPU

 •  
 •   hing · 2020-10-13 21:56:59 +08:00 · 594 次点击
  这是一个创建于 666 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  3805U 软路由,不带电源就¥ 380 吧

  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/10/4cef605739bc4fdf.jpg

  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/10/1598a7378ddcd7d1.jpg

  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/10/4cef605739bc4fdf.jpg

  G4900T CPU,升级换下的,不是什么 ES QS 版的 CPU,¥ 190

  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/10/85ec7aeb2bb094ef.jpg

  不包邮了,两个一起要的可以包邮非偏远

  6 条回复    2020-10-13 22:31:43 +08:00
  hing
      1
  hing  
  OP
     2020-10-13 22:01:33 +08:00
  WX:aGluZ3d4
  lazyrm
      2
  lazyrm  
     2020-10-13 22:20:20 +08:00
  看不到图片
  hing
      3
  hing  
  OP
     2020-10-13 22:25:08 +08:00
  图床不行吗?
  HGLiang23
      4
  HGLiang23  
     2020-10-13 22:27:58 +08:00
  其他什么配置?
  hing
      6
  hing  
  OP
     2020-10-13 22:31:43 +08:00
  @HGLiang23
  #4
  单机器准系统,不带内存硬盘
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3388 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 05:23 · PVG 13:23 · LAX 22:23 · JFK 01:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.