V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
nidongpinyinme
V2EX  ›   WATCH

短信过滤怎么在手表上生效

 •  
 •   nidongpinyinme · 2020-12-16 18:27:28 +08:00 · 1520 次点击
  这是一个创建于 555 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这事儿我已经纳闷一年多了,在手机上过滤掉的短信,手表上嘎嘎震动,想把手表的通知关掉又怕漏消息,难过坏了。

  13 条回复    2020-12-17 13:42:10 +08:00
  zhaidoudou123
      1
  zhaidoudou123  
     2020-12-16 18:52:40 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  没办法
  除非你们拿枪顶着库克脑袋叫他让他底下那帮阿三行动起来
  lawliu886
      2
  lawliu886  
     2020-12-16 18:52:48 +08:00
  没办法生效,看咖喱果怎么解决
  ccming
      3
  ccming  
     2020-12-16 19:06:18 +08:00 via iPhone
  习惯就好了
  vxcne
      4
  vxcne  
     2020-12-16 19:28:42 +08:00 via iPhone
  短信能有啥重要的,直接静默通知
  HumbertHumbert
      5
  HumbertHumbert  
     2020-12-16 19:36:28 +08:00
  @vxcne 运维的告警会关联短信。应急通报会走短信。
  gainsurier
      6
  gainsurier  
     2020-12-16 19:39:23 +08:00
  watchOS 还没有这个接口,没法 做
  tieqishan07li
      7
  tieqishan07li  
     2020-12-16 19:41:30 +08:00 via iPhone
  我是设置的手表短信只发送到通知中心不震动
  wdy3334
      8
  wdy3334  
     2020-12-16 19:51:49 +08:00 via iPhone
  没用过手表,试试联通来电管家,微信公众号就能添加各种黑名单
  ispinfx
      9
  ispinfx  
     2020-12-16 20:11:06 +08:00 via iPhone
  mac 都没,何况手表
  ShuoHui
      10
  ShuoHui  
     2020-12-16 20:13:35 +08:00 via iPhone
  熊猫吃短信作者八爷说了:不能。所以我手表直接关掉短信通知,太烦了。
  zhigang1992
      11
  zhigang1992  
     2020-12-17 09:34:11 +08:00 via iPhone
  主卡放备用机,iMessage forward 到主力机。备用机上用熊猫短信
  Roykira
      12
  Roykira  
     2020-12-17 12:37:57 +08:00
  没办法,最近才把手表的短信提醒关闭了,清静了很多。
  nidongpinyinme
      13
  nidongpinyinme  
  OP
     2020-12-17 13:42:10 +08:00
  @wdy3334 移动用户痛哭
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2383 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 05:26 · PVG 13:26 · LAX 22:26 · JFK 01:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.