V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dunn
V2EX  ›  投资

今天的中概股有点惨(7-26)腾讯都到 490 了,感觉可以入手一波了

 •  
 •   dunn · 132 天前 · 668 次点击
  这是一个创建于 132 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  JetMac
      1
  JetMac  
     132 天前   ❤️ 1
  预测: 今天的中概股有点惨( 8-26 )腾讯都到 390 了,感觉可以入手一波了
  titanium98118
      2
  titanium98118  
     131 天前
  7-27 446
  jmc891205
      3
  jmc891205  
     130 天前
  除非你不是散户 否则不要与趋势为敌
  dunn
      4
  dunn  
  OP
     130 天前 via iPhone
  7 28 430
  学到了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2232 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 11:14 · PVG 19:14 · LAX 03:14 · JFK 06:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.