V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
0xZhangKe
V2EX  ›  二手交易

迫于年会中奖,出个阿米洛海韵机械键盘, 108 键,有线, 静电容轴。

 •  
 •   0xZhangKe · 160 天前 · 986 次点击
  这是一个创建于 160 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  年会中的,全新未拆封。 原价 900 ,现在 700 出,可刀。 微信:emtlODg4ODg4OA== 详情看这里

  第 1 条附言  ·  160 天前
  樱花粉
  longbye0
      1
  longbye0  
     160 天前
  哪种静电容
  0xZhangKe
      2
  0xZhangKe  
  OP
     160 天前 via Android
  @longbye0 樱花粉
  dezou
      3
  dezou  
     160 天前
  多少
  dezou
      4
  dezou  
     160 天前
  看到了。。。
  miracles
      5
  miracles  
     160 天前
  这键盘颜值和价位匹配,本来打开想看看,又默默地关了
  0xZhangKe
      6
  0xZhangKe  
  OP
     160 天前
  @dezou 老板要么,可以便宜点
  @miracles 可以便宜点,要的话加我微信
  yyt6801
      7
  yyt6801  
     159 天前
  看了眼钱包,国产轴又不是不能用
  acrisliu
      8
  acrisliu  
     159 天前
  帮顶,108 还是有点大了,如果是 87+雏菊黄就好了😀
  rahuahua
      9
  rahuahua  
     159 天前
  原价半价出么 :doge
  0xZhangKe
      10
  0xZhangKe  
  OP
     159 天前
  @acrisliu 确实太大了,不然我就自己用了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4413 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 03:28 · PVG 11:28 · LAX 20:28 · JFK 23:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.