V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mixver
V2EX  ›  推广

[送码] 临期提醒网页版,欢迎大家使用

 •  1
   
 •   mixver · 118 天前 · 596 次点击
  这是一个创建于 118 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  概览

  主要功能

  1. 记录囤的物品,包括名称、标签、购买日期、到期日期等

  2. 可设置距离到期日期前提前几天提醒

  3. 物品标签二维码,可自行打印粘贴,扫描二维码即可知道还有多少囤货

  网址

  https://ding.magictell.xyz/

  推荐使用手机浏览器保存到桌面使用

  兑换码

  (12 个月个人计划) 在 设置 - 我的订阅 - 我的订单中 使用兑换码

  yhm_v2ex3R5Lcvt2x33tJieP

  yhm_v2ex7oSuBC53LoBrTyaU

  yhm_v2exGLK7Ku7Rj9jgUHeb

  yhm_v2exNX9YKx6tdnFVWY4i

  yhm_v2ex8dJpDQfiAdZN6HEV

  yhm_v2exM5K7pghRYaHRqm37

  yhm_v2exQ6dCjgTgpiZGWX3X

  yhm_v2exkCuL92fFqeDLRDq6

  yhm_v2exZkn6prGXT88vjZed

  yhm_v2exmVfvCsHD2mT6L8CQ

  以及

  项目开源也欢迎大家自己搭建

  1.账户系统

  https://github.com/useless42-lab/auth-demo

  2.临期提醒后端

  https://github.com/useless42-lab/expire-reminder-go

  3.临期提醒前端

  https://github.com/useless42-lab/expire-reminder-vue3

  2 条回复    2022-04-12 09:47:56 +08:00
  LxnChan
      1
  LxnChan  
     118 天前
  yhm_v2exmVfvCsHD2mT6L8CQ 已使用,谢谢
  sewer
      2
  sewer  
     118 天前 via iPhone
  iphone 的信号确实糟糕🤣
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3374 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 05:24 · PVG 13:24 · LAX 22:24 · JFK 01:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.