V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
dudulangjiao
V2EX  ›  二手交易

迫惯例,出 NUC8i5BEH6/ 2100 元

 •  
 •   dudulangjiao · 2022-07-08 22:58:11 +08:00 · 1240 次点击
  这是一个创建于 655 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  NUC8i5BEH6 豆子峡谷 厚版(可加装 sata 固态硬盘),带 24G 内存,带硬盘 海康 c2 500G
  功能正常,没有箱说,就一个本机加一根原装电源线 价格 2100 元 到付 本地自提优先,可咸鱼交易

  第 1 条附言  ·  2022-07-14 19:06:51 +08:00
  降价了,2000 包邮
  10 条回复    2022-07-14 19:07:01 +08:00
  dudulangjiao
      1
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-08 23:12:36 +08:00
  dudulangjiao
      2
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-08 23:26:03 +08:00
  @dudulangjiao 微信 https://b64.ink/__kzEjscEjfz3ZjzkavKRGw
  M48A1
      3
  M48A1  
     2022-07-09 08:57:53 +08:00 via iPhone
  现在 V2 跟 CHH 存在大量关联人员

  顶一下…
  dudulangjiao
      4
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-09 09:29:57 +08:00
  @M48A1 我去!! 谢谢绑定!
  zizifu
      5
  zizifu  
     2022-07-09 11:08:35 +08:00
  ... 这个不错~ 可惜我有 2 个
  lj0014
      6
  lj0014  
     2022-07-09 14:51:06 +08:00
  价格不错,一度很想收,后来还是选了 ALL IN ONE
  dudulangjiao
      7
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-09 17:13:30 +08:00
  @zizifu 冒昧地问一下,你 2 个都是啥用途啊?
  dudulangjiao
      8
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-10 10:58:13 +08:00
  自顶了、、、、
  zizifu
      9
  zizifu  
     2022-07-11 09:21:16 +08:00
  @dudulangjiao 给手下开黑苹果。。。
  dudulangjiao
      10
  dudulangjiao  
  OP
     2022-07-14 19:07:01 +08:00
  降价。2000 包邮
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1189 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 23:02 · PVG 07:02 · LAX 16:02 · JFK 19:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.