V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
chjian
V2EX  ›  二手交易

出一个 88VIP 权益 89 月初开的

 •  
 •   chjian · 266 天前 · 442 次点击
  这是一个创建于 266 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  网易云 40 元
  优酷 30 元
  第 1 条附言  ·  265 天前
  [闲鱼] https://m.tb.cn/h.UYXzSDI?tk=b3QI2w9lP2Q CZ0001 「我在闲鱼发布了 [网易 音乐会员] 」
  点击链接直接打开
  10 条回复    2022-09-14 22:34:53 +08:00
  liangjiawei
      1
  liangjiawei  
     266 天前
  留 V
  JasperYU
      2
  JasperYU  
     265 天前
  网易云有意 base64: amFzcGVyeXUxOTk5
  Citronl
      3
  Citronl  
     265 天前
  借楼同出,楼主优先
  网易云,43 元
  2023 年 9 月 10 日到期
  d3jvvJpoZmoxMjY=
  Citronl
      4
  Citronl  
     265 天前
  已出
  JasperYU
      5
  JasperYU  
     265 天前
  无法与 OP 建立联系,已收楼上
  zhandouji
      6
  zhandouji  
     265 天前 via iPhone
  问一下有哪些权益 大概能出多少钱?准备搞一个
  @Citronl
  Citronl
      7
  Citronl  
     265 天前
  @zhandouji #6
  网易云 45
  优酷 35
  饿了么 35
  高德、夸克 5 块钱吧,自用了
  zhandouji
      8
  zhandouji  
     265 天前 via iPhone
  @Citronl 那不是白嫖 88vip 了
  Citronl
      9
  Citronl  
     265 天前
  @zhandouji #8 盲生,你发现了华点
  slamDunkLINk
      10
  slamDunkLINk  
     265 天前
  @Citronl 收个饿了么 25 ?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   843 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 21:54 · PVG 05:54 · LAX 14:54 · JFK 17:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.