V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuhuofeihe
V2EX  ›  免费赠送

免费送两个小米盒子购买权~

 •  
 •   yuhuofeihe · 2013-11-05 14:48:30 +08:00 · 942 次点击
  这是一个创建于 3164 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  今天中午抢手机的时候顺便抢的,然后中午有事儿没顾上来发帖子,现在已经下单,还有3个小时的支付时间。

  有需要买小米盒子的给我发邮件吧。

  yuhuofeihe#gmail.com

  PS:我一直等着的红米联通版终于出现,果断抢到一个。
  12 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  jasonworg
      1
  jasonworg  
     2013-11-05 14:54:28 +08:00
  求!!!
  niko
      2
  niko  
     2013-11-05 14:57:31 +08:00
  求!!
  jasonworg
      3
  jasonworg  
     2013-11-05 14:57:59 +08:00
  LZ你好,我就是想抢盒子,结束啥也没抢到。。。T.T
  jeeve
      4
  jeeve  
     2013-11-05 15:01:24 +08:00
  邮件已发
  ioriyameng
      5
  ioriyameng  
     2013-11-05 15:13:28 +08:00 via Android
  还有盒子吗 hunshijie#gmail.com
  yzjg
      6
  yzjg  
     2013-11-05 15:35:44 +08:00
  DearMark
      7
  DearMark  
     2013-11-05 15:37:09 +08:00
  新时代雷锋啊
  kimcool
      8
  kimcool  
     2013-11-05 16:15:36 +08:00
  啊啊啊,还有机会吗
  yuhuofeihe
      9
  yuhuofeihe  
  OP
     2013-11-05 16:25:24 +08:00
  @jasonworg
  @niko
  @jeeve
  @ioriyameng
  @yzjg
  @DearMark
  @kimcool
  额,已经没有了。
  而且由于我脑残,随手写的地址,现在还得给客服发邮件才能修改……
  不过下周还会有的……
  5key
      10
  5key  
     2013-11-05 17:38:49 +08:00
  fivekey#gmail.com 先留个邮件,求LZ下一波的邀请。
  Tks~
  zy562643911
      11
  zy562643911  
     2013-11-05 18:36:00 +08:00
  [email protected] 等待楼主下一波的福利
  kimcool
      12
  kimcool  
     2013-11-05 19:07:15 +08:00
  kimcool#me.com

  下一波吧~跪谢LZ
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4222 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 09:11 · PVG 17:11 · LAX 02:11 · JFK 05:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.