V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuqiccr
V2EX  ›   WATCH

有可以让 40mm 的表带适配 44mm 的表盘的小零件吗,想换个大表盘了

 •  
 •   xuqiccr · 292 天前 · 1154 次点击
  这是一个创建于 292 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在用的 40mm ,想换个 ultra 但是又舍不得这些年买的表带🤣

  10 条回复    2023-08-10 14:26:36 +08:00
  Lin0936
      1
  Lin0936  
     292 天前
  小马想拉大车是吧
  aTreeinWinter
      2
  aTreeinWinter  
     292 天前
  44mm 上面是可以用 40mm 表带的, 只是连接处短一截, 不会有什么影响
  devHang
      3
  devHang  
     292 天前
  今年会不会有 ultra2 呢
  christin
      4
  christin  
     292 天前 via iPhone
  不用适配,40 的表带能插到 44 的表上
  christin
      5
  christin  
     292 天前 via iPhone
  @christin 另外 Apple Watch Ultra 是 49 的
  xuqiccr
      6
  xuqiccr  
  OP
     292 天前
  @christin #5 但是 Ultra 的表带是和 44 通用的吧
  hahaFck
      7
  hahaFck  
     292 天前
  估计你还的买,风格都不一样。
  christin
      8
  christin  
     292 天前 via iPhone
  @xuqiccr 我没有 ultra 不知道
  ieliwb
      9
  ieliwb  
     292 天前
  @xuqiccr 大佬好,拼多多表带 9.9 2 条,你买的啥表带
  badmarillo
      10
  badmarillo  
     291 天前
  自从买了 ultra ,之前 40mm 的表带全都低价甩卖了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   979 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 21:28 · PVG 05:28 · LAX 14:28 · JFK 17:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.