V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
moochliu2016
V2EX  ›  酷工作

[远程办公] 招一个前端,会 vue3 开发,熟悉若依后台管理系统,工作轻松。

 •  1
   
 •   moochliu2016 · 95 天前 · 2931 次点击
  这是一个创建于 95 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  薪资:20K/月 远程上班,每天大概就 3-4 小时工作,其他时间摸鱼。

  简历发:bW9vY2hsaXUyMDE2QGdtYWlsLmNvbQ==

  17 条回复    2023-09-08 12:53:47 +08:00
  moochliu2016
      1
  moochliu2016  
  OP
     95 天前
  可以直接联系纸飞机:aHR0cHM6Ly90Lm1lL21vbmRheWYyMDIz
  babyoung
      2
  babyoung  
     95 天前 via iPhone
  这么爽的吗,前端还不赶紧冲
  yinshang
      3
  yinshang  
     95 天前
  正经人谁用电报啊,默认黑灰,前端快冲。
  moochliu2016
      4
  moochliu2016  
  OP
     95 天前
  先不用联系我了。
  babyoung
      5
  babyoung  
     95 天前 via iPhone
  @moochliu2016 为什么不用了
  djokor
      6
  djokor  
     94 天前   ❤️ 5
  @babyoung 可能是 3 小时内收了 300 份高级前端简历
  cxz2998
      7
  cxz2998  
     94 天前
  厚礼蟹
  heartdream
      8
  heartdream  
     94 天前
  真实吗
  cr51k2
      9
  cr51k2  
     94 天前 via Android
  @djokor 笑死
  pipixia
      10
  pipixia  
     94 天前 via Android
  @djokor 你是懂的
  JKeita
      11
  JKeita  
     94 天前
  怕不是诈骗系统或菠菜系统
  babyoung
      12
  babyoung  
     94 天前
  @djokor 估计是
  floatwind17
      13
  floatwind17  
     94 天前
  感觉大概率是菠菜,之前遇到过,面试都不用,直接可以入职
  polobug
      14
  polobug  
     94 天前
  中国人的钱真好赚。。
  junsauce
      15
  junsauce  
     94 天前
  远程 这不纯纯干菠菜的
  lynn007
      16
  lynn007  
     93 天前
  @floatwind17 什么叫菠菜系统?
  floatwind17
      17
  floatwind17  
     93 天前
  @lynn007 博彩
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2709 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 07:57 · PVG 15:57 · LAX 23:57 · JFK 02:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.