V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xieweizhi007
V2EX  ›  求职

2014 年应届生应聘 iOS 开发

 •  
 •   xieweizhi007 · 2014-02-27 20:59:34 +08:00 · 3167 次点击
  这是一个创建于 3091 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  求广东地区的iOS开发,附上我的简历,求带走
  http://cv.qiaobutang.com/r/529e97a90cf221b90189c80b
  10 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  27149
      1
  27149  
     2014-02-28 00:47:17 +08:00
  北京地区是否考虑?
  chenyg32
      2
  chenyg32  
     2014-02-28 00:56:21 +08:00   ❤️ 1
  Objectiv-C
  xieweizhi007
      3
  xieweizhi007  
  OP
     2014-02-28 09:37:57 +08:00
  @27149 不好意思 ,不去北京
  HighburyGunner
      4
  HighburyGunner  
     2014-03-01 20:43:04 +08:00
  我们在广州,有兴趣详谈吗?
  xieweizhi007
      5
  xieweizhi007  
  OP
     2014-03-01 21:28:16 +08:00
  @HighburyGunner 我可以试试啊,可以让我看看你们的招聘信息吗? :)
  xieweizhi007
      6
  xieweizhi007  
  OP
     2014-03-02 08:12:47 +08:00
  @HighburyGunner 请问是广州哪里呢?
  HighburyGunner
      7
  HighburyGunner  
     2014-03-03 16:13:29 +08:00
  @xieweizhi007 我们是一个创业团队啦 具体的事情方便留个QQ或者邮箱吗
  xieweizhi007
      8
  xieweizhi007  
  OP
     2014-03-03 17:47:50 +08:00 via iPhone
  @HighburyGunner 你好,我的qq:531368454 gmail:[email protected]
  xieweizhi007
      9
  xieweizhi007  
  OP
     2014-03-03 17:48:19 +08:00 via iPhone
  @chenyg32 谢谢指出 ;)
  HighburyGunner
      10
  HighburyGunner  
     2014-03-03 18:16:07 +08:00
  @xieweizhi007 已邮件~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4506 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 02:11 · PVG 10:11 · LAX 19:11 · JFK 22:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.