V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
jarlyyn
V2EX  ›  问与答

阿里云客户经理花魁,这让客户怎么回去和老婆解释

 •  
 •   jarlyyn · 2016-04-25 18:53:35 +08:00 · 4499 次点击
  这是一个创建于 2472 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。


  今天接到一个阿里云的电话,通知香港 A 区的服务器要被合并到 B 区的事宜,当时听到客服说花名叫花魁就囧了一下。一会短信通知来了,被雷的外焦里嫩了。
  8 条回复    2016-04-26 09:29:08 +08:00
  Slienc7
      1
  Slienc7  
     2016-04-25 19:03:31 +08:00
  坐等... ...
  johncang
      2
  johncang  
     2016-04-25 19:07:24 +08:00
  坐等被老婆啪啪啪
  @Slienc7
  mrjoel
      3
  mrjoel  
     2016-04-25 19:48:13 +08:00
  假装有老婆。
  boter
      4
  boter  
     2016-04-25 20:03:13 +08:00
  花魅又咋地了呀
  jarlyyn
      5
  jarlyyn  
  OP
     2016-04-25 20:59:38 +08:00 via Android
  @boter

  自己搜一下…
  g5
      6
  g5  
     2016-04-25 21:10:10 +08:00 via Android
  有叫头牌的吗?
  aldnoah
      7
  aldnoah  
     2016-04-26 08:50:42 +08:00 via Android
  @boter 😅花魁
  popok
      8
  popok  
     2016-04-26 09:29:08 +08:00
  绞尽脑汁取的花名?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   563 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 23:37 · PVG 07:37 · LAX 15:37 · JFK 18:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.