V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
LibidoDealer
V2EX  ›  二手交易

Spotify 日区开个车

 •  
 •   LibidoDealer · 2018-03-08 09:59:14 +08:00 · 413 次点击
  这是一个创建于 1848 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  原来开过 netflix 的车,长期稳定~现在日区还有 4 个车位
  微信 1036378335
  7 条回复    2018-03-09 10:22:23 +08:00
  LibidoDealer
      1
  LibidoDealer  
  OP
     2018-03-08 10:04:39 +08:00
  18 块每月,半年付
  youjyo
      2
  youjyo  
     2018-03-08 10:23:28 +08:00
  终于有日区车了
  zheyanghenhao
      3
  zheyanghenhao  
     2018-03-08 11:54:16 +08:00
  netflix 的车还有嘛
  m5timwang
      4
  m5timwang  
     2018-03-08 13:25:34 +08:00
  车还有吗
  moon7wimd
      5
  moon7wimd  
     2018-03-08 13:49:22 +08:00
  spotify 我现在是港区车,估计日区车开不了,信用卡不支持
  moon7wimd
      6
  moon7wimd  
     2018-03-08 13:50:06 +08:00
  @zheyanghenhao 我开的 4 人车,人均月 20,有意的话电邮 [email protected]
  vyronlee
      7
  vyronlee  
     2018-03-09 10:22:23 +08:00 via iPhone
  有意!还有车位没?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1577 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 17:12 · PVG 01:12 · LAX 10:12 · JFK 13:12
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.