V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
GeekHub
DuneV
V2EX  ›  问与答

pixel 3 怎么设置只有声音而不震动?

 •  
 •   DuneV · 2019-05-21 22:59:26 +08:00 · 1692 次点击
  这是一个创建于 490 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 条回复    2019-05-22 09:19:10 +08:00
  Lin0936
      1
  Lin0936   2019-05-21 23:06:34 +08:00 via Android   ❤️ 1
  设置-声音,关闭那两个振动相关的开关。
  DuneV
      2
  DuneV   2019-05-21 23:12:19 +08:00 via Android
  @Lin0936 没有找到啊 只有声音大小的选项 还有就是选铃声类型
  Lin0936
      3
  Lin0936   2019-05-22 07:24:09 +08:00 via Android
  @DuneV “有来电时响铃并震动” “触摸震动” 这两个
  DuneV
      4
  DuneV   2019-05-22 09:19:10 +08:00 via Android
  @Lin0936 我知道了 我其实想问是信息通知不震动 在无障碍设定里面
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1468 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 17:42 · PVG 01:42 · LAX 10:42 · JFK 13:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.