V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
letrain
V2EX  ›  二手交易

收饿了么会员 40

 •  
 •   letrain · 2019-11-26 11:59:25 +08:00 via iPhone · 443 次点击
  这是一个创建于 1283 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  40 元收。有意请联系微信 bGV0cmFpbg==
  12 条回复    2019-11-28 09:29:20 +08:00
  doxy
      1
  doxy  
     2019-11-26 14:40:23 +08:00
  搭车同收,楼主优先,VX: NzMwMDQxMTA5
  shawnzqf
      2
  shawnzqf  
     2019-11-26 14:43:41 +08:00 via iPhone
  搭车同收,楼主优先,VX: enFmMTEyMzU4MTMyMQ==
  ihavecat
      3
  ihavecat  
     2019-11-26 15:51:37 +08:00
  40 在哪订的价,我这有 55 的有人要吗
  hei1000
      4
  hei1000  
     2019-11-26 17:09:50 +08:00
  要不开个淘宝 88VIP?
  songyijie
      5
  songyijie  
     2019-11-26 17:13:00 +08:00
  搭车同收,楼主优先,VX: c3lqX19kcmVhbQ==
  gebishushu
      6
  gebishushu  
     2019-11-26 21:33:54 +08:00
  45 有人要不?
  qq450255457
      7
  qq450255457  
     2019-11-27 08:32:05 +08:00
  搭车同收,楼主优先,VX: eXk0NTAyNTU0NTc=
  Nicksxs
      8
  Nicksxs  
     2019-11-27 11:00:32 +08:00
  打车同收,楼主优先,VX:MTg3NjgxMTM5NzQ=
  wiserLiu
      9
  wiserLiu  
     2019-11-27 11:49:48 +08:00
  @gebishushu 怎么联系
  wiserLiu
      10
  wiserLiu  
     2019-11-27 11:50:42 +08:00
  @gebishushu MTU4MTg0NTU1MDA=
  letrain
      11
  letrain  
  OP
     2019-11-27 18:20:36 +08:00 via iPhone
  顶下
  letrain
      12
  letrain  
  OP
     2019-11-28 09:29:20 +08:00 via iPhone
  都没有的咯
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3754 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 05:31 · PVG 13:31 · LAX 22:31 · JFK 01:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.