V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
joucks
V2EX  ›  推广

自制了一款文字修仙页游《云顶修仙》,元旦抽奖福利

 •  7
   
 •   joucks · 2019-12-31 16:18:16 +08:00 · 7114 次点击
  这是一个创建于 1366 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  在工作之余,个人独立开发了一款文字修仙页游。

  游戏定位:挂机、回合制、摸鱼、修仙、pk、社交等。

  元旦更新:开放 89 级,装备强化,更多优化。

  多的不说,欢迎前来体验。

  游玩地址:http://joucks.cn:3344

  作者 github:https://github.com/joucksHua

  qq 群:173059029

  仙友抽奖活动(1-999)随机数字。百万金叶+神兽蛋一只

  请留言:元旦抽奖[xxx]

  145 条回复    2020-01-08 17:03:26 +08:00
  1  2  
  sean250031
      1
  sean250031  
     2019-12-31 16:18:53 +08:00
  元旦抽奖[425]
  qqq8724
      2
  qqq8724  
     2019-12-31 16:19:03 +08:00
  元旦抽奖[255]
  StayWithMe
      3
  StayWithMe  
     2019-12-31 16:19:19 +08:00
  元旦抽奖[618]
  gooppo
      4
  gooppo  
     2019-12-31 16:19:40 +08:00
  元旦抽奖[896]
  odrip
      5
  odrip  
     2019-12-31 16:20:14 +08:00
  元旦抽奖[134]
  Brewing
      6
  Brewing  
     2019-12-31 16:20:15 +08:00
  元旦抽奖[768]
  Quasar
      7
  Quasar  
     2019-12-31 16:20:44 +08:00
  元旦抽奖[637]
  w274189159
      8
  w274189159  
     2019-12-31 16:20:47 +08:00
  元旦抽奖[386]
  lxk11153
      9
  lxk11153  
     2019-12-31 16:21:20 +08:00
  元旦抽奖[279]
  soooulp
      10
  soooulp  
     2019-12-31 16:21:46 +08:00
  元旦抽奖[73]
  chocotan
      11
  chocotan  
     2019-12-31 16:22:45 +08:00
  元旦抽奖[457]
  lunatic5
      12
  lunatic5  
     2019-12-31 16:22:52 +08:00
  元旦抽奖[666]
  annchuck
      13
  annchuck  
     2019-12-31 16:22:58 +08:00
  元旦抽奖[564]
  zhang707829996
      14
  zhang707829996  
     2019-12-31 16:23:43 +08:00
  元旦抽奖[256]
  flowersguest
      15
  flowersguest  
     2019-12-31 16:24:28 +08:00
  元旦抽奖[957]
  SkipToMyLou
      16
  SkipToMyLou  
     2019-12-31 16:24:50 +08:00
  元旦抽奖[567]
  xuh1205
      17
  xuh1205  
     2019-12-31 16:25:08 +08:00
  元旦抽奖[277]
  xiaozhu5
      18
  xiaozhu5  
     2019-12-31 16:25:19 +08:00
  元旦抽奖[123]
  yokiam
      19
  yokiam  
     2019-12-31 16:25:28 +08:00
  元旦抽奖[672]
  shadow2518
      20
  shadow2518  
     2019-12-31 16:25:56 +08:00
  元旦抽奖[111]
  e18hteen
      21
  e18hteen  
     2019-12-31 16:26:07 +08:00
  元旦抽奖[712]
  wdmic
      22
  wdmic  
     2019-12-31 16:26:11 +08:00
  元旦抽奖[95]
  yzlren
      23
  yzlren  
     2019-12-31 16:28:02 +08:00
  元旦抽奖[256]
  whosphp
      24
  whosphp  
     2019-12-31 16:28:07 +08:00
  元旦抽奖[318]
  onlinewjm
      25
  onlinewjm  
     2019-12-31 16:28:12 +08:00
  元旦抽奖[930]
  www2502002
      26
  www2502002  
     2019-12-31 16:28:43 +08:00
  元旦抽奖[653]
  OMGZui
      27
  OMGZui  
     2019-12-31 16:28:49 +08:00
  元旦抽奖[666]
  hanmiao
      28
  hanmiao  
     2019-12-31 16:29:00 +08:00
  元旦抽奖[317]
  Hermitvv
      29
  Hermitvv  
     2019-12-31 16:29:23 +08:00
  元旦抽奖[899]
  zywz999
      30
  zywz999  
     2019-12-31 16:29:31 +08:00
  元旦抽奖[337]
  guotianyou
      31
  guotianyou  
     2019-12-31 16:29:48 +08:00
  元旦抽奖[222]
  victoryss
      32
  victoryss  
     2019-12-31 16:31:20 +08:00
  元旦抽奖[233]
  itskingname
      33
  itskingname  
     2019-12-31 16:33:40 +08:00
  元旦抽奖[723]
  megaday
      34
  megaday  
     2019-12-31 16:34:33 +08:00
  元旦抽奖[672]
  ponelyr
      35
  ponelyr  
     2019-12-31 16:36:12 +08:00
  元旦抽奖 612
  xspippo
      36
  xspippo  
     2019-12-31 16:37:04 +08:00 via iPhone
  元旦抽奖[178]
  ponelyr
      37
  ponelyr  
     2019-12-31 16:37:30 +08:00
  元旦抽奖[612]
  NewDawn
      38
  NewDawn  
     2019-12-31 16:38:39 +08:00
  元旦抽奖[404]
  censang
      39
  censang  
     2019-12-31 16:38:53 +08:00
  元旦抽奖[333]
  lovebirdegg
      40
  lovebirdegg  
     2019-12-31 16:39:57 +08:00
  元旦抽奖[250]
  codexboy
      41
  codexboy  
     2019-12-31 16:41:17 +08:00
  元旦抽奖[225]
  doraon
      42
  doraon  
     2019-12-31 16:44:31 +08:00
  元旦抽奖[721]
  JmingZhang
      43
  JmingZhang  
     2019-12-31 16:45:25 +08:00
  元旦抽奖[631]
  zgc123
      44
  zgc123  
     2019-12-31 16:47:20 +08:00 via Android
  元旦抽奖[192]
  Rekkles
      45
  Rekkles  
     2019-12-31 16:52:07 +08:00
  元旦抽奖[617]
  打完中文再打索引括号是真的难受..
  IzumiKoushiro
      46
  IzumiKoushiro  
     2019-12-31 16:52:57 +08:00
  元旦抽奖[438]
  抽奖码自建?
  ricky0125
      47
  ricky0125  
     2019-12-31 16:54:00 +08:00
  元旦抽奖[873]
  BlackRem
      48
  BlackRem  
     2019-12-31 16:54:42 +08:00
  元旦抽奖[133]
  dddiao
      49
  dddiao  
     2019-12-31 16:59:16 +08:00
  元旦抽奖[732]
  xiaoxi4002
      50
  xiaoxi4002  
     2019-12-31 17:03:15 +08:00
  元旦抽奖[733]
  wanacry
      51
  wanacry  
     2019-12-31 17:06:21 +08:00
  元旦抽奖[111]
  densuc
      52
  densuc  
     2019-12-31 17:07:31 +08:00
  元旦抽奖[256]
  FallenTy
      53
  FallenTy  
     2019-12-31 17:08:18 +08:00
  元旦抽奖[131]
  magicZ
      54
  magicZ  
     2019-12-31 17:09:56 +08:00
  元旦抽奖[053]
  iFlicker
      55
  iFlicker  
     2019-12-31 17:12:00 +08:00
  元旦抽奖[737]
  niuoh
      56
  niuoh  
     2019-12-31 17:12:29 +08:00
  元旦抽奖[996]
  ruooooooli
      57
  ruooooooli  
     2019-12-31 17:12:58 +08:00
  元旦抽奖[798]
  qooweds
      58
  qooweds  
     2019-12-31 17:13:02 +08:00
  元旦抽奖[222]
  51335338
      59
  51335338  
     2019-12-31 17:14:26 +08:00
  元旦抽奖[513]
  DearMark
      60
  DearMark  
     2019-12-31 17:17:37 +08:00
  元旦抽奖[996]
  DragonPost
      61
  DragonPost  
     2019-12-31 17:17:42 +08:00
  元旦抽奖[69]
  BugFree
      62
  BugFree  
     2019-12-31 17:18:06 +08:00
  元旦抽奖[293]
  fengshils
      63
  fengshils  
     2019-12-31 17:18:17 +08:00
  元旦抽奖[xxx]
  jintaoxx
      64
  jintaoxx  
     2019-12-31 17:23:00 +08:00
  元旦抽奖[019]
  killeder
      65
  killeder  
     2019-12-31 17:24:31 +08:00
  元旦抽奖[001]
  frxiuxian
      66
  frxiuxian  
     2019-12-31 17:26:07 +08:00
  元旦抽奖[101]
  rocksolid
      67
  rocksolid  
     2019-12-31 17:26:16 +08:00
  元旦抽奖[555]
  zzf2019
      68
  zzf2019  
     2019-12-31 17:26:20 +08:00
  元旦抽奖[554]
  hikikomorimori
      69
  hikikomorimori  
     2019-12-31 17:28:42 +08:00
  元旦抽奖[996]
  fkue587
      70
  fkue587  
     2019-12-31 17:31:50 +08:00
  记得至少 10 年以前 有一款本地程序 文字练级得 打开就行了 什么都不用管得那种..也是练级得 谁能找到?
  zdxddt
      71
  zdxddt  
     2019-12-31 17:33:31 +08:00
  元旦抽奖[965]
  sliwey
      72
  sliwey  
     2019-12-31 17:34:50 +08:00
  元旦抽奖[758]
  asdfa
      73
  asdfa  
     2019-12-31 17:40:31 +08:00
  元旦抽奖[778]
  huayumo
      74
  huayumo  
     2019-12-31 17:42:46 +08:00
  元旦抽奖[566]
  zeromessiah
      75
  zeromessiah  
     2019-12-31 17:43:11 +08:00
  元旦抽奖[251]
  itskingname
      76
  itskingname  
     2019-12-31 17:46:34 +08:00
  我注册的时候,提示我『邮件过长』??
  tangzh55
      77
  tangzh55  
     2019-12-31 17:49:09 +08:00
  元旦抽奖[648]
  Juszoe
      78
  Juszoe  
     2019-12-31 17:51:05 +08:00
  元旦抽奖[985]
  Mrkon
      79
  Mrkon  
     2019-12-31 17:51:34 +08:00
  元旦抽奖[258]
  alex357
      80
  alex357  
     2019-12-31 17:57:37 +08:00
  元旦抽奖[11]
  overflow99
      81
  overflow99  
     2019-12-31 17:59:52 +08:00
  元旦抽奖[557]
  nonea
      82
  nonea  
     2019-12-31 18:00:09 +08:00
  咋看咋像梦幻
  LoLeon
      83
  LoLeon  
     2019-12-31 18:01:50 +08:00
  元旦抽奖[520]
  dennnis
      84
  dennnis  
     2019-12-31 18:08:08 +08:00
  元旦抽奖[404]
  baicheng10
      85
  baicheng10  
     2019-12-31 18:14:44 +08:00
  玩不来。咋都是清一色的 元旦抽奖
  kieya00
      86
  kieya00  
     2019-12-31 18:18:33 +08:00
  元旦抽奖 101
  AnYongMaple
      87
  AnYongMaple  
     2019-12-31 18:20:11 +08:00
  元旦抽奖 126
  suyuyu
      88
  suyuyu  
     2019-12-31 18:24:44 +08:00
  元旦抽奖[777]
  Leu
      89
  Leu  
     2019-12-31 18:33:52 +08:00 via Android
  好几年前一个同事也搞过类似的页游,当时我想这种游戏也有人玩?又来一打听人家靠这个也月入好几万了。。。
  bifwig
      90
  bifwig  
     2019-12-31 18:48:57 +08:00
  元旦抽奖[386]
  newtao
      91
  newtao  
     2019-12-31 18:52:44 +08:00 via iPhone
  元旦抽奖[898]
  man1
      92
  man1  
     2019-12-31 19:08:32 +08:00 via Android
  元旦抽奖[444]
  mooncat
      93
  mooncat  
     2019-12-31 19:10:19 +08:00 via Android
  元旦抽奖[678]
  leilinJune
      94
  leilinJune  
     2019-12-31 19:15:10 +08:00 via iPhone
  元旦抽奖[938]
  zepto
      95
  zepto  
     2019-12-31 19:34:19 +08:00
  元旦抽奖[383]
  worldask
      96
  worldask  
     2019-12-31 19:38:41 +08:00
  元旦抽奖[666]
  ElegantOfKing
      97
  ElegantOfKing  
     2019-12-31 19:41:06 +08:00
  元旦抽奖[117]
  bwael
      98
  bwael  
     2019-12-31 19:44:13 +08:00
  元旦抽奖[797],emmm
  lanterboy
      99
  lanterboy  
     2019-12-31 19:55:45 +08:00
  元旦抽奖[556]
  masy
      100
  masy  
     2019-12-31 19:58:18 +08:00
  元旦抽奖[727]
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4891 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 07:00 · PVG 15:00 · LAX 00:00 · JFK 03:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.