V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Banxiaozhuan
V2EX  ›  二手交易

慢收 iphoneX iphoneXs iphoneXs Max

 •  1
   
 •   Banxiaozhuan · 2020-01-09 11:49:21 +08:00 · 950 次点击
  这是一个创建于 863 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题: 最好上海面交。

  第 1 条附言  ·  2020-01-09 13:25:44 +08:00
  没有卖的吗?
  第 2 条附言  ·  2020-01-10 09:45:55 +08:00
  结贴
  10 条回复    2020-01-10 16:42:35 +08:00
  colorjd
      1
  colorjd  
     2020-01-09 15:26:07 +08:00 via iPhone
  我有,联系 Q 5440218
  luodaoyi
      2
  luodaoyi  
     2020-01-09 15:58:29 +08:00
  leco
      3
  leco  
     2020-01-09 16:20:21 +08:00 via iPhone
  我自己用的 xs256,美版无锁,你在上海哪?近就出了
  Banxiaozhuan
      4
  Banxiaozhuan  
  OP
     2020-01-09 16:53:13 +08:00
  @leco 长宁, 麻烦留个联系方式?
  leco
      5
  leco  
     2020-01-09 17:14:26 +08:00 via iPhone
  Wx:bG92ZWx5ODEwMA==
  WenjieYe
      6
  WenjieYe  
     2020-01-09 21:07:33 +08:00
  不知道现在 Xs 和 XsMax 二手都什么行情?
  18923894517
      7
  18923894517  
     2020-01-10 10:16:10 +08:00
  我有一台苹果 X 256G 电池还有 92% WX  U2FsdGVkX1+wrNTQ/BqHwNjeBWZv9Cvm8A3Vs11Xwvo=
  louispan811
      8
  louispan811  
     2020-01-10 11:36:10 +08:00
  @18923894517 你这 base64 有点怪
  diandian0
      9
  diandian0  
     2020-01-10 12:57:05 +08:00
  楼主最后买的哪个 价格多少
  Banxiaozhuan
      10
  Banxiaozhuan  
  OP
     2020-01-10 16:42:35 +08:00
  @diandian0
  iphoneX 2.8K
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1537 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 00:15 · PVG 08:15 · LAX 17:15 · JFK 20:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.