V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
flyff1991
V2EX  ›  二手交易

现在 4k 左右能不能收到一台 mbp 2015 LQ2

 •  
 •   flyff1991 · 2020-07-18 01:51:24 +08:00 via iPhone · 1712 次点击
  这是一个创建于 1373 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2020-09-15 16:55:45 +08:00
  qq05629
      1
  qq05629  
     2020-07-18 07:51:12 +08:00 via iPhone
  四千多成色差点的 LQ2 还是可以的
  tamen
      2
  tamen  
     2020-07-18 11:04:55 +08:00
  打车求一 T2
  zolcm
      3
  zolcm  
     2020-07-18 11:09:41 +08:00
  上个月蹲到一台 4100 入手
  gtfgtf
      4
  gtfgtf  
     2020-07-18 11:30:45 +08:00
  我有 2014 版的有兴趣吗? i7 16g 512g 集显,就差个触控板吧
  noparking188
      5
  noparking188  
     2020-07-18 23:28:33 +08:00
  LQ2 是啥意思
  noparking188
      6
  noparking188  
     2020-07-18 23:29:30 +08:00
  我有台 13 寸 mbp 2015 early 8g 256g
  flyff1991
      7
  flyff1991  
  OP
     2020-07-20 19:00:51 +08:00 via iPhone
  @noparking188 型号,就是 15 寸标配那台
  flyff1991
      8
  flyff1991  
  OP
     2020-07-20 19:01:30 +08:00 via iPhone
  @zolcm 啥成色的
  bigpigB
      9
  bigpigB  
     2020-07-20 22:16:38 +08:00 via Android
  @noparking188 啥成色?
  zolcm
      10
  zolcm  
     2020-07-20 23:34:14 +08:00
  @flyff1991 战斗成色 不过 17 年产屏幕涂层掉了 到手我就去 apple store 换了新的
  flyff1991
      11
  flyff1991  
  OP
     2020-07-21 22:45:28 +08:00
  @zolcm 他会不会问你什么渠道买的,提供发票证明啥的
  flyff1991
      12
  flyff1991  
  OP
     2020-09-15 16:55:45 +08:00
  还是没蹲到,继续顶一下
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2721 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 07:58 · PVG 15:58 · LAX 00:58 · JFK 03:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.