V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
windbadboy
V2EX  ›  问与答

safari 开发者模式怎么打开?(Big Sur)

 •  
 •   windbadboy · 2020-12-10 16:11:04 +08:00 · 803 次点击
  这是一个创建于 403 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  用 safari 自带的帮助系统,说通过偏好设置-高级里面打开,但我没找到。

  2 条回复    2020-12-10 16:29:31 +08:00
  Chyo
      1
  Chyo  
     2020-12-10 16:24:03 +08:00
  高级的最底下那个:“在菜单栏中显示“开发”菜单”
  windbadboy
      2
  windbadboy  
  OP
     2020-12-10 16:29:31 +08:00
  收到,是我眼睛花了,居然没看到底部的选项。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2590 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 97ms · UTC 15:29 · PVG 23:29 · LAX 07:29 · JFK 10:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.