V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhang710000
V2EX  ›  职场话题

盆友们,上海众安保险这家公司怎么样

 •  
 •   zhang710000 · 295 天前 via iPhone · 2210 次点击
  这是一个创建于 295 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想了解下上海众安保险这家公司,拿到了 offer,听闻里面好像有点乱,主要想问下工作强度和工作的氛围?听下大家的意见,如果不值得的话我再找!

  17 条回复    2021-03-02 23:18:22 +08:00
  zhang710000
      1
  zhang710000   295 天前 via iPhone
  特别是健康险这个项目组的情况,希望大佬能告知一二,无比感谢🙏
  banricho
      2
  banricho   295 天前
  你也是心大,你也不怕同事知道你是谁。。。
  jjplay
      3
  jjplay   294 天前
  众安,海航 doge;
  zhang710000
      4
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  老哥,能具体讲讲吗,我也听说了一些传闻
  zhang710000
      5
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  @jjplay 老哥能具体讲讲吗
  mikayao
      6
  mikayao   294 天前
  其他不知道,只知道木头姐非常看好
  zhang710000
      7
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  @mikayao hhhh
  rexchen94
      8
  rexchen94   294 天前   ❤️ 1
  作为众安前员工,如果是做健康险的话,还是可以的,强度适中。公司有每天下午茶,基本就是一个水果一个面包
  @zhang710000
  Tink
      9
  Tink   294 天前
  我是众安车险用户。。

  出了一次险感觉可以
  sheep3
      10
  sheep3   294 天前 via iPhone
  那个人走了之后,就不值得呆了
  zhang710000
      11
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  @rexchen94 哎,估计工作都差不多吧,没有完全顺心的
  zhang710000
      12
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  @sheep3 哪个 guy ?
  672795574
      13
  672795574   294 天前
  @zhang710000 HD --- 众安最强の前端
  zhang710000
      14
  zhang710000   294 天前 via iPhone
  @672795574 大佬能讲讲值得去吗,工作强度和工作氛围怎么样,十分感谢🙏
  672795574
      15
  672795574   294 天前
  @codermagefox 最强の前端来给你解答
  codermagefox
      16
  codermagefox   269 天前
  @672795574 #15 大哥,别黑我,你 sei 啊?
  zhang710000
      17
  zhang710000   269 天前 via iPhone
  @codermagefox 大佬,怎么样呢,值得去吗,pdd 看得怪害怕了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1110 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 55ms · UTC 23:24 · PVG 07:24 · LAX 15:24 · JFK 18:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.